لینک های دسترسی

Breaking News

۴۶۶ میلیارد افغانی برای بودجه سال جدید مالی افغانستان


وزیر مالیه افغانستان گفت، رشد اقتصادی و عواید این کشور رو به افزایش است.

وزیر مالیۀ افغانستان، بودجۀ سال جدید مالی این کشور را به مشرانو جرگه معرفی کرد که به ۴۶۶ میلیارد افغانی می‌رسد.

از جملۀ ۴۶۶ میلیارد افغانی بودجۀ ملی سال جدید مالی افغانستان، ۲۸۷ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد دیگر بودجه انکشافی است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان هنگام معرفی این بودجه در مشرانو جرگه گفت، در بودجه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، ۱۱۷ پروژه بزرگ و کوچک ملی در بخش‌های امنیت، معارف، صحت، زراعت و زیربنا برای سایر ولایات به طور متوازن در نظر گرفته شده است.

وزیر مالیه افغانستان همچنان گفت، رشد اقتصادی و عواید این کشور رو به افزایش است که آن را به سوی خودکفایی می‌برد.

آقای حکیمی تأکید کرد که سند بودجه سال ۱۳۹۶ خورشیدی با توجه به واقعیت‌های افغانستان، اولویت‌ها و امکانات مالی ترتیب گردیده است.

این در حالی است که شام گذشته محمداشرف غنی رئیس‌ جمهوری افغانستان، در نشست مشورتی با هیأت رؤسا، اداری و سناتوران روی بودجه سال ۱۳۹۶ گفتگو کرده است.

آقای غنی گفته است که سناتوران مشوره‌ها و نظریات شان را در مورد چگونگی بودجه سال جدید تحریری به ریاست جمهوری شریک سازند.

این در حالی است که رئیس جمهور در سال روان از امکانات مالی موجود به سناتوران اطمینان داده؛ اما افزوده است "دیگر بهانۀ نبود پول از جانب وزرا نباید مطرح باشد، اما این را باید اعتراف کنیم که وزارت‌ها ظرفیت مشروع و معقول مصرف بودجه را ندارند".

بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس‌جمهورغنی با تأکید از سناتوران خواسته است، به تعهد شان مبنی بر اینکه هر وزارتی که بودجه را معقول مصرف نکرد، بودجه شان کم خواهد شد، عمل کنند.

حکومت افغانستان برای ایجاد کار و ارائه خدمات بهتر برای صدها هزار مهاجری که به این کشور عودت کرده اند نیز، در بودجه سال ۱۳۹۶ به هدف اسکان‌دادن عودت‌کنندگان، بیجاشد‌گان و کوچی‌ها نیز مبلغی را بودجه اختصاص داده است؛ اما رقم دقیق این پول را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است.

وزارت مالیۀ افغانستان می‌گوید که بودجۀ سال ۱۳۹۶ خورشیدی، با درنظرداشت پیشنهادات وزارت‌ها ترتیب گردیده است.

این در حالی است که گزارش ولسی جرگۀ افغانستان از مصرف بودجۀ سال ۱۳۹۵ خورشیدی توسط وزارت‌ها نشان می‌دهد که ۱۷ وزارت کمتر از ۷۰ فیصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده اند.

اعضای ولسی جرگۀ حدود یک هفته پیش تصمیم گرفتند تا وزرایی که نتوانسته اند ۷۰ فیصد بودجه انکشافی شان را مصرف کنند، استیضاح شود.

بر اساس تصمیم ولسی جرگه، وزرای صحت، زراعت، امور خارجه، اقوام، سرحدات و قبایل، مالیه، اقتصاد، امور مهاجرین، مبارزه با مواد مخدر، مخابرات، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، عدلیه، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و رئیس امنیت ملی افغانستان استیضاح خواهند شد.

بودجۀ انکشافی افغانستان در حالی مصرف نمی‌شود که براساس آمار وزارت کار، فقر از ۳۶ فیصد به ۳۹ فیصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، هفتاد فیصد بودجه انکشافی افغانستان را کمک‌های مالی جامعۀ جهانی تشکیل می‌دهد؛ اما به دلیل آنچه که از سوی آگاهان اقتصادی نبود ظرفیت در وزارت‌‌ها و پیچیده بودن قوانین خوانده می‌شود؛ حکومت افغانستان نمی‌تواند از بودجه انکشافی خود استفادۀ بهتر کند و تمامی پول‌های کمک‌شده را به مصرف برساند.

XS
SM
MD
LG