لینک های دسترسی

همکاریی پاکستان با افغانستان در محو شورش گرایی


همکاریی پاکستان با افغانستان در محو شورش گرایی

مقامات ارشد افغان میگویند بخاطریکه رهبریت طالبان در پاکستان حضور دارد، نقش آن کشور در پیروزی مذاکرات صلح در افغانستان حیاتی میباشد.

زلمی رسول، وزیر خارجۀ افغانستان در مصاحبۀ اختصاصی با صدای امریکا گفت که پاکستان به حیث همسایۀ افغانستان و میزبان فعلی اعضای ارشد گروه طالبان، میتواند نقش عمدۀ یی را در چگونگی نتایج مذاکرات صلح داشته باشد.

ولی وزیر خارجۀ افغانستان بر افغانی بودن روند صلح نیز تأکید میورزد که مشکلات اقتصادی و بیکاری منجر به تشویق و ترویج شورش گرایی شده است.

در مورد نقش ایران که بکرات از جانب غرب به مداخله در امور افغانستان متهم شده، وزیر خارجۀ افغانستان گفت موقف کابل درین قسمت واضح میباشد. او علاوه نمود که افغانستان آماده نیست بهای رقابت ایران را با دیگران بپردازد.

XS
SM
MD
LG