لینک های دسترسی

Breaking News

مسموم شدن متعلمین اناث در کابل


مسموم شدن متعلمین اناث در کابل

افراد ناشناس در یکی از مکتب دخترانۀ شهر کابل گاز مسموم کننده را استعمال نمودند که از اثر آن به شمول معلمین و کارمندان آن شماری از دختران این مکتب نیز مسموم شده و غرض تداوی به شفاخانه های مختلف شهر کابل انتقال داده شدند.

زرمینه عصمت صمدی، مدیرۀ لیسه نسوان توتیا، عصر روز چهارشنبه درحالیکه در یکی از چپرکت های شفاخانه جمهوریت بستر بود و هنوز سیروم در دستش و علایم مسمومیت چهره اش دیده میشد، به صدای امریکا گفت دشمنان علم نمی خواهند که دروازه های مکاتب بروی دختران این کشور باز باشد.

خانم عصمت صمدی گفت بعد از آنکه درک کرد گاز مسموم کننده استعمال شده شاگردان را از مکتب بیرون سازد و در آخرین لحظه خودش هم بیهوش شد.

محمدآصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف در تماسی با صدای امریکا پذیرفت که تعدادی از شگردان مکتب مسموم شده اند، ولی میگوید شماری از این دختران "تلقین" به مسموم شده بودند.

در حالیکه آقای ننگ می پذیرد که تا 60 نفر شاگرد این لیسه مسموم شده اند، ولی شاگردان آن مکتب در شفاخانه جمهوریت به صدای امریکا گفتند که تعداد زیادی آنها در این حادثه مسموم شده اند.

داکتر شاه محمود سهاک، مؤظف در سرویس داخلۀ شفاخانه جمهوریت صدای امریکا گفت که استعمال گاز بیشتر بالای مردمک چشم شاگردان و ترق تنقسی تأثیر گذاشته است.

عبدالشکور، که پنچ خواهرش در این حادثه مسموم شده، شاهد عینی بود که افتادن شاگران را در کوچه های کارته نو مشاهده کرده است. وی میگوید ممکن است تا 500 نفر در این حادثه مسموم شده باشند.

این بار اول نیست که شاگردان مکاتب دخترانه هدف حمله قرار میگیرند. در گذشته نیز شماری از دختران در مکاتب ولایت کابل قندز، کاپیسا، غزنی و پروان نیز از اثر استعمال چنین نوع گازات مسموم شده بودند.

تا اکنون هیچ گروهی از مخالفان دولت مسئولیت این حادثه را ادعا نکرده اند.

XS
SM
MD
LG