لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان دو سند امنیتی را با امریکا و ناتو امضا کرد


محفل امضای سند امنیتی میان افغانستان و امریکا در ارگ ریاست جمهوری
محفل امضای سند امنیتی میان افغانستان و امریکا در ارگ ریاست جمهوری

حین امضای سند امنیتی با امریکا و سند نحوه تنظیم فعالیت های قوت های ناتو درافغانستان رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجراییه، معاونین رئیس جمهور و رئیس اجراییه و شماری از اراکین و شخصیت های ملی کشور حضور داشتند.

ابتدا محمد حنیف اتمر رئیس شورای امنیت ملی سند امنیتی میان امریکا و افغانستان را امضا و بعد او سند نحوه تنظیم فعالیت های قوت های ناتو در افغانستان را با مشاور ارشد ناتو امضا کرد.

اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان بعد از امضا این سند ها گفت که امروز روزیست که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی بدست آورد.

او گفت " امروز ما شاهد مساوات دولت افغانستان با دولت های همکار خود در دنیا هستیم و به صورت یک دولت مستقل به اساس برداشت منافع ملی خود قراردادی که برای ثبات خیر و رفاه مردم ما و ثبات منطقه و دنیا است انجام دادیم".

آقای احمدزی افزود که تا امروز استفاده از قوه از طرف همکارهای بین المللی افغانستان در این خاک به اساس فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد صورت میگرفت.

رئیس جمهور افغانستان گفت که به اساس این قرار داد، کمک های بین المللی بعد از این برای تقویه نهاد های افغان است و حق استعمال قوه تنها به اساس فیصله های دولت افغانستان صورت میگیرد.

به گفته او، قوای بین المللی به هیچ یک از اماکن مقدس افغانستان داخل شده نخواهد توانست و حریم زندگی افغانها یعنی خانه های افغانها طبق ارزش های قانون اساسی محفوظ خواهد بود.

اینک در دومین روز حکومت جدید سند امنیتی میان دو کشور امضا میگردد.

آغاز کار معاونین رئیس جمهور منتخب افغانستان

در دومین روز حکومت جدید، معاونین رئیس جمهور منتخب افغانستان به کار شان آغاز کردند.

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول و محمد سرور دانش معاون دوم حکومت جدید توسط اشرف غنی احمدزی معرفی و کارشان را شروع کردند.

آنها در حالی به کارشان آغاز کردند که معاونین رئیس جمهور اسبق حامد کرزی نیز حضور داشتند.

اشرف غنی احمدزی حین معرفی معاونین اش از معاونین رئیس جمهور اسبق افغانستان ابراز امتنان نموده و گفت "ما همیشه محتاج مشوره های دوامدار شخصیت های کشور هستیم".

سرور دانش معاون دوم گفت " ١٣ سال گذشته یک دوره طلایی در تاریخ افغانستان بود و بجا است از حامد کرزی به حیث رئیس جمهور موفق در تاریخ معاصر افغانستان همه ما تجلیل کنیم ".

او افزود که حکومت آنها دست آوردهای مثبت ١٣ سال گذشته را تداوم می بخشند اما در عرصه های که مردم افغانستان میخواهند یک تحول و اصلاحات بنیادی در حکومت ایجاد شود تا یک حکومت حقمدار، قانون مدار و عدالت محور و بر اساس حاکمیت قانون در خدمت مردم افغانستان باشد.

اشرف غنی احمدزی گفت که آقای دانش در قسمت حاکمیت و تطبیق قانون نقش اساسی را بازی خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG