لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد دراز مدت امریکا به صحت در افغانستان


وزارت صحت عامه افغانستان روز دوشنبه سه سند همکاری و مشارکت های دراز مدت را با کشورهای امریکا، کانادا و آلمان امضا کرد.

ثریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان گفت در این پروتوکول ها مسوولیتهای وزارت صحت عامه و کشورهای کمک کننده برای سال های آینده، مشخص شده است. او گفت کمک های خارجی، بر اساس تفاهم حاصل شده، از طریق نهادهای دولت افغانستان به مصرف خواهد رسید.

دلیل گفت "هدف از امضای این پروتوکول این بوده که در قدم اول کشورهای کمک کننده تعهدات خود را برای سال های آینده مستند بسازند."

یما شیتا، مسوول اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در مراسم امضای سند همکاری با وزارت صحت عامه گفت که کشورش بدون هرگونه ملاحظات متعهد به کمک است.

شیتا گفت "بدون در نظر داشت این که در پروگرام های ما و در بودیجه ما چه تغییراتی واقع می شود، بدون در نظر داشت این که چه تغییرات در گفتگو های ما رخ میدهد و بدون در نظر داشت مخالف ها و مؤافقت های که در توافقات ما رخ میدهد، هیچ جای سوال نیست که ما به کمک ها و تعهدات خود در بخش صحت پای بند خواهیم بود. نه تنها از طریق این پروتوکول که ما امروز امضا کردیم بلکه برای دهه ها و سال های دراز زنان ، اطفال و مردان افغان از این کمک ها برخوردار خواهند شد."

عبور از بدترین جایگاه

اداره حمایت از اطفال سازمان ملل (یونیسف) که هر سال در باره وضعیت صحی مادران و نوزادان در جهان گزارش می دهد، امسال افغانستان را از جایگاه بدترین کشور جهان برای صحت مادران بیرون کرده است.

افغانستان در یک دهه گذشته، به کمک کشورها و سازمان های کمک کننده، عرضه خدمات صحی را تا ۸۵ در صد نفوس گسترش داده است. گسترش خدمات صحی آمار مرگ و میر مادران و نوزدان را هم بحدی قابل ملاحظه یی، کاهش داده است.

امریکا و دیگر کمک کننده ها در بیشتر از یک دهه گذشته صدها میلیون دالر را در بخش صحی افغانستان بمصرف رسانیده است. در حالی که ماموریت جنگی امریکا/ناتو در آخر سال آینده میلادی به پایان می رسد، نگرانی ها از کاهش کمک های انکشافی به افغانستان اوج گرفته است.

امضای سند کمک های بلند مدت میان وزارت صحت عامه افغانستان و نمایندگان دولتهای امریکا، کانادا و آلمان می تواند تا حدی این نگرانی ها را کاهش دهد.
XS
SM
MD
LG