لینک های دسترسی

Breaking News

جرگه عنعنوی و بروز مشکلات در ولسی جرگه


جرگه عنعنوی و بروز مشکلات در ولسی جرگه

هیات اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید 171 وکیل، از شرکت در لویه جرگه عنعنوی خبر داده اند.

دراین حال شماری از نماینده گان ولسی جرگه، برگزاری لویه جرگه عنعنوی را غیر قانونی میخوانند و در مورد غیر قانونی بودن آن نظریات مختلفی را ارایه میکنند.

اجلاس روز شنبه ولسی جرگه برخلاف اجندای تعین شده، به این مساله اختصاص یافته بود.

در حالی که قرار است در اواخر این هفته لویه جرگه عنعنوی افغانستان برگزار گردد، وکلای ولسی جرگه افغانستان اجندای مورد بحث لویه جرگه را مرموز و سؤال برانگیز میخوانند.

وکلای مردم در ولسی جرگه در این مورد در اجلاس عمومی روز شنبه به بحث پرداخته و ابراز نظر نمودند.

فوزیه کوفی و شکیلا هاشمی دو تن از وکلای مردم در ولسی جرگه در این مورد میگویند.

" در یک لوی جرگه که اجندای آن مرموز است، دولت امریکا به این باور است که ما کاپی پیمان استراتیژیک را داریم ، در صورتیکه ما کاپی آن را نداریم ، در صورتیکه حکومت حاضر نیست که کاپی آن را برای ما بدهد،به کسانی که از ولایت و ولسوالی میایند و توسط والی و ولسوال انتخاب می شوند چگونه اعتماد میکنند که کاپی پیمان را بدهند، اگر چنین است بحث روی چی است، کسانی که در این لویه جرگه اشتراک میکنند باید این مسؤولیت را قبول کنند که اگر کدام پلان مخفی بود در پیشگاه مردم باید جواب بدهند."

در همین حال شماری از وکلا با برگزاری لویه جرگه عنعنوی شدیداً مخالفت نموده و با موجودیت پارلمان، برگزاری لویه جرگه را غیر قانونی میخوانند.

ظاهر قدیر و صادقی زاده دو عضو دیگر ولسی جرگه در این مورد نظریات شان را چنین مطرح کردند: " آنجایی که تصمیم در مورد سرنوشت افغانستان است، در مورد پیمان ها و قرارداد ها است، این پارلمان افغانستان است که باید تصمیم بگیرد، حکومت، پارلمان افغانستان را به انزوا کشیده است، این لوی جرگه از نظر ما مردود است،حکومت افغانستان در مقابل مسایلی که انجام میدهد باید پاسخ گو باشد"

" هر هفته یک موضوع نو پیدا میی شود و رئیس جمهور بدون توجه به ولسی جرگه، میگوید زود لوی جرگه را فرا بخوانید، با ولسی جرگه یک قدرت موازی میسازد، اگر ولسی جرگه بخیر مردم نیست، آن را منحل کنند،

در این حال هیات اداری ولسی جرگه از شرکت یکصد و هفتاد یک عضو ولسی جرگه در لوی جرگه خبر داده و میگویند این وکلا کارت شرکت لویه جرگه را نیز دریافت کرده اند.

خالد پشتون معاون ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه در این مورد چنین گفت:

" تا اکنون که با شما صحبت میکنم یک هفتاد و یک نفر از شرکت در لویه جرگه خبر داده اند، کارت های عضویت شان رسیده است،خوب بود که انان با شما این مساله را مطرح میکردند"

قبل از این وکلای ولسی جرگه فیصله کرده بودند که در لویه جرگه عنعنوی شرکت نمی کنند.

در این حال شماری از وکلا میگویند در لویه جرگه کدام تصمیم نهایی گرفته نمی شود و تنها در این جریان بحث های در حد مشوره صورت میگیرد.

عالمی بلخی یک عضو دیگر ولسی جرگه در این مورد میگوید:

" اگر لوی جرگه تصمیم گیرنده است ، در قالب خیانت ملی مورد بحث است، اگر مشورتی باشد، مشکل خاصی نیست، و باید همکاری کنیم و شرکت کنیم"

به اساس معلومات مقامات حکومت ، لویه جرگه عنعنوی افغانستان به منظور دریافت نظریات مردم افغانستان در مورد امضای سند استراتیژیک میان افغانستان و امریکا و روند مصالحه با مخالفین دولت برگزار می شود.

قرار است لویه جرگه به تاریخ 25 ماه عقرب سال روان با شرکت بیش از دو هزار تن از سراسر آن کشور برگزار گردد.

XS
SM
MD
LG