لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش صرفیه برق و مالیات مانع فعالیت رسانه ها در بلخ شد


مسؤولین رسانه‌های دیداری، شنیداری و چاپی در ولایت بلخ با نگرانی می‌گویند که به دلیل افزایش قیمت مالیات و پرداخت صرفیه برق دست از فعالیت نشراتی کشیده اند.

یک تن از مسوولین رسانه های محلی در بلخ از مشکلات اقتصادی شان شکایت کرده می گوید "متاسفانه ما چهار تلویزیون خود را به خاطر مشکلات اقتصادی از دست دادیم یعنی سقوط کرد، نشرات فعالش غیر فعال شد و دو تلویزیون دیگر حتی نشرات شان فعال نشد، وقتی که سنجش کردند از نظر اقتصادی برایشان دشوار است، مارکیت به صورت غیرمتوازن است نه از طرف حکومت و نه از طرف ادارات غیردولتی به رسانه‌ها یکسان توزیع نمی‌شود"

بلندبودن صرفیه برق و مالیات بلند از چالش‌های تازه‌ای است که مانع عمده برای فعالیت رسانه‌ها در شمال عنوان شده است.

بر اساس آمار دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد (نی) در شمال افغانستان، تا اکنون بیشترین رسانه‌های محلی به دلیل اینکه نتوانستند در تهیه وجوه مصارف شان فایق آیند، مجبور شدند نشرات شان را متوقف کنند.

در همین حال مسؤولین رسانه محلی در ولایت بلخ در نشست اعتراضی گفتند که باید برای رسانه‌ها باتوجه به سطح نشرات ملی و بین‌المللی آنها، وزارت‌های مخابرات و اطلاعات و فرهنگ اصول پرداخت مالیات و قیمت صرفیه برق را مشخص سازند.

لطیف سهاک یک تن از مسؤولین رسانه‌های محلی در بلخ "ما مسؤولین رسانه‌های محلی از دولت نه خیرات می‌خواهیم و نه کدام امتیاز دیگر خواهان استیم، ما فقط می‌خواهیم که قوانین یکسان تطبیق شود، مثال فابریکه‌های تولیدی امتعه خود را تولید می‌کنند و به بازار عرضه می‌کنند، آنها شش افغانی تحویل بانک می‌کنند ما ۱۶ افغانی، ما و امتعه ما به شکل رایگان برای مردم است که هر کس آن را می‌بیند، ما مالیات از عواید خود می‌دهیم و می‌خواهیم که در این باره یک قضاوت عادلانه شود، تلویزیونی که یک اعلان را ۸۰۰ دالر اعلان می‌گیرد، همان تکس گرفته می‌شود و رسانه محلی مه که یک اعلان را هشتاد دالر می‌گیریم هم همان تکس گرفته می‌شود باید یک تفکیک به رسانه‌های محلی قایل شود".

شکیبا دیگر مسوول یک رسانه محلی بلخ می گوید "هم از عواید ما مالیات می‌پردازیم، مالیات انتفاعی دو فیصد، و بعداً وقتی ما برای کارمندان خود معاش می‌دهیم، باز هم باید ما از آن برای مستوفیت مالیات می‌پردازیم، این خود عواملی است که باعث جنجال زیاد می‌شود برای رسانه‌ها در قسمت پرداخت مالیات، از دولت خواستار توجه جدی استیم که باید قیمت تکس را پایان بیاورد".

در جریان دوسال گذشته تنها در ولایت بلخ پنج تلویزیون، شش رادیو و حدود ۲۱ رسانه چاپی به خاطر مشکلات اقتصادی نشرات شان متوقف گردیده است.

با این حال مسؤولین رسانه‌های محلی در ولایت بلخ تاکید دارند که متوقف‌شدن نشرات رسانه‌های محلی در این ولایت به دلایل امنیتی نبوده؛ بلکه عمده ترین مشکلات شان افزایش در قیمت بودن پول برق و پرداخت مالیات برای دولت بوده است.

از سوی هم دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد در شمال افغانستان، از متوقف‌شدن نشرات رسانه‌ها در این زون، ابراز نگرانی می‌کند و تاکید دارد که محدودشدن فعالیت رسانه‌ها می‌تواند بر پیکره نیم بند آزادی بیان در افغانستان صدمه وارد کند.

مبینه خیراندیش مسؤول دفتر نی به صدای امریکا گفت "در شمال افغانستان تعداد بیشتر از رسانه‌ها چه در بلخ و چه در ولایات دیگری شاهد استیم که متأسفانه یا سقوط کردند یا هم سکوت، به دلیل مشکلات مالی که داشتند دولت افغانستان ناگزیر است حمایتی داشته باشد از رسانه‌های موجود در افغانستان و از آزادی بیان که یک دستاورد خیلی مهم که به جایش است، به خاطر زنده نگهداشتن آزادی بیان باید دولت افغانستان برنامه‌هایی داشته باشد".

مسؤولین رسانه‌ها تأکید کردند که اگر دولت افغانستان برای رسیدگی به مشکلات آنها در ولایات توجه نکند، احتمال می‌رود که فعالیت شمار زیاد این رسانه‌ها به خاطر مشکلات اقتصادی متوقف شود.

از سویی هم به باور کارشناسان دولت افغانستان باید برای حفظ آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها به عنوان یک دستاورد، روی فعالیت رسانه‌ها حساب کرده و برنامه‌های حمایتی را برای آنها فراهم کند.

با این حال مقام های محلی در بلخ از تلاش ها برای کاهش هزینه های مالی و رسیدگی به مشکلات رسانه های محلی خبر داده میدهند.

XS
SM
MD
LG