لینک های دسترسی

Breaking News

هیات اداری ولسی جرگه پس از دو ماه کشمکش انتخاب شد


در حالی که تا دوهفتۀ دیگر رخصتی های تابستانی ولسی جرگه آغاز می‌شود، هیات اداری این نهاد قانونگذار پس از دو ماه جنجال، امروز هفتم جولای (۱۶سرطان) تکمیل شد.

در نتیجۀ راگیری علنی امروزی، محمد کریم اتل منحیث منشی و عرفان الله عرفان به حیث نایب منشی ولسی جرگه انتخاب شدند.

ولسی جرگه افغانستان در جریان دوماه گذشته به دلیل نبود هیات اداری هیچ گونه فعالیت قانونگذاری نداشت.

در ماده ۸۹ قانون اساسی افغانستان آمده است:"هر یک از دو مجلس شورای ملی در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس برای یک دوره تقنینی و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یک سال انتخابات می‌کند، این اشخاص هیات اداری ولسی جرگه و مشرانوجرگه را تشکیل می دهند."

دور هفدهم پارلمان افغانستان به تاریخ ششم ثور سال جاری با تاخیر دو ماهه آغاز شده بود و دراین مدت، نزدیک به دو ماه و دو هفته نتوانست که انتخابات درون مجلس - گزینش رییس، معاونین، منشی و نایب منشی – را تکمیل کند.

XS
SM
MD
LG