لینک های دسترسی

Breaking News

تاثیرات مفید مشوره دهی به خانواده ها درکاهش مرگ ومیر اطفال


تاثیرات مفید مشوره دهی به خانواده ها درکاهش مرگ ومیر اطفال

یک تحقیق جدید در کابل دریافته است مشوره دهی درست به خانواده ها در مورد کاهش ولادت ها، استفاده از شیر مادر و تشویق به واکسین نمودن در کاهش مرگ ومیر مادر و طفل تاثیر فراوانی دارد.

این تحقیق همچنین دریافته است 98 درصد مردانی که از مشوره استفاده نموده اند با جلوگیری ازولادت های پیهم موافق می باشند.

تحقیق جدید که توسط چندین نهاد بین المللی ِ حمایه طفل و مادر و به همکاری وزارت صحت عامه افغانستان در کابل صورت گرفته است ، نشان داده است که ۹۸ درصد از مردانی که از مشوره ها استفاده کرده اند ، با جلوگیری از ولادت های پیهم موافق میباشند.

داکتر نادره حیات معین وزارت صحت افغانستان میگوید از چهار طفل یک تن به دلیل در نظر نگرفتن مشوره های ضروری توسط والدین شان در افغانستان تلف میشوند.

XS
SM
MD
LG