لینک های دسترسی

تاثیرات مفید مشوره دهی به خانواده ها درکاهش مرگ ومیر اطفال


تاثیرات مفید مشوره دهی به خانواده ها درکاهش مرگ ومیر اطفال

یک تحقیق جدید در کابل دریافته است مشوره دهی درست به خانواده ها در مورد کاهش ولادت ها، استفاده از شیر مادر و تشویق به واکسین نمودن در کاهش مرگ ومیر مادر و طفل تاثیر فراوانی دارد.

این تحقیق همچنین دریافته است 98 درصد مردانی که از مشوره استفاده نموده اند با جلوگیری ازولادت های پیهم موافق می باشند.

تحقیق جدید که توسط چندین نهاد بین المللی ِ حمایه طفل و مادر و به همکاری وزارت صحت عامه افغانستان در کابل صورت گرفته است ، نشان داده است که ۹۸ درصد از مردانی که از مشوره ها استفاده کرده اند ، با جلوگیری از ولادت های پیهم موافق میباشند.

داکتر نادره حیات معین وزارت صحت افغانستان میگوید از چهار طفل یک تن به دلیل در نظر نگرفتن مشوره های ضروری توسط والدین شان در افغانستان تلف میشوند.

XS
SM
MD
LG