لینک های دسترسی

Breaking News

مسعود و محقق به طالبان: در انتخابات اشتراک کنید


عکس از صفحۀ فیسبوک احمد ضیأ مسعود
عکس از صفحۀ فیسبوک احمد ضیأ مسعود
جبهۀ ملی افغانستان می گوید در صورت پذیرفتن قانون اساسی افغانستان طالبان می توانند که در انتخابات آینده افغانستان اشتراک کنند.

احمد ضیا مسعود، رهبر جبهۀ ملی افغانستان می گوید فشار حکومت مبنی بر مذاکره فقط از طریق شورای عالی صلح درست نیست بلکه گفت و شنود ها باید تحت نظارت ملل متحد صورت گیرد.

سازمان زن و جامعه افغانستان به کمک مالی جبهه ملی افغانستان به اشتراک صدها تن از زنان گردهمایی را تحت عنوان "نقش زنان در انتخابات سال ۲۰۱۴" امروز برگزار کرده بود.

آقای مسعود می گوید "طالبان می توانند با پذیرفتن دست آورد های 10 سال گذشته و قانوان اساسی افغانستان به انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، شورای های ولایتی و شورای ملی افغانستان اشتراک کنند."

پیشنهاد مذاکرات 'همه شمول'

محمد محقق، یکی از رهبران دیگر جبهۀ ملی افغانستان گفت که افغانستان در حال حاضر با دو مسأله مهم و اثر گذار حیات سیاسی مواجه است و آن هم روند انتقال و انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

آقای محقق به این نظر است که در مذاکرات با طالبان باید تمام جهت های شامل باشند به شمول حکومت و شورای عالی صلح در غیر آن نتیج مذاکرات مثبت نخواهد بود. او در مورد انتخابات آیندۀ افغانستان گفت "اگر روند توزیع تذکره ها تسریع گردد، می توانیم شاهد انتخابات شفاف در افغانستان باشیم."

زرغونه روشن، رئیس سازمان زن و جامعه افغانستان می گوید که امنیت و عدم توزیع کارت های جدید انتخابات شفافیت انتخابات را زیر سوال می خواهد برد، کمیسیون و حکومت از همین حال تدابیر جدی را روی دست گیرند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به دلیل نبود بودجۀ کافی برای چاپ کارت های جدید نمی توانند که کارت های جدید را توزیع کند.
XS
SM
MD
LG