لینک های دسترسی

Breaking News

خطر اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان


با به پایان رسیدن معیاد توافق بین افغانستان و پاکستان در مورد مهاجرین به روز شنبه، به صد ها هزار افغان مقیم در پاکستان با خطر اخراج اجباری مواجه خواهند شد.

در حدود ۱.۷ ملیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می برد و به اساس گزارش اداره مهاجرت ملل متحد صد ها هزار مهاجر افغان در آن کشور بدون سند می باشند. پاکستان میگوید ۴۰۰ هزار تن از این مهاجرین که در ایالت خیبر پشتونخوا زندگی میکنند، باید از آنجا خارج شوند.

افتخار حسین، وزیر اطلاعات این ایالت میگوید که به ادارات امنیتی دستور رسیده تا فهرستی از افغان های مهاجر غیر قانونی را تهیه کنند. بعد از تاریخ ۳۰ جون، فرمان توقیف، حاضر شدن در محکمه و اخراج شان به افغانستان تطبیق خواهد شد.

اما افغان ها که در مورد برگشت این تعداد نگران اند می گویند که این اخراج صورت نخواهد گرفت. اسلام الدین جرات سخنگوی وزارت مهاجرین افغانستان میگوید مشکلات اندکی در خیبر پشتونخوا موجود است، ولی دو جانب موافقه کرده اند تا آنرا حل نموده و اجازه قانونی را برای اقامت این مهاجرین اخذ کنند.

XS
SM
MD
LG