لینک های دسترسی

کشف بدنه طیاره سقوط کرده در سالنگ


مامورین افغان می گویند تحقیق کنندگان خرابه های طیاره یی را شناسایی کرده اند که درکوه های نزدیکی کابل بروز دوشنبه با 43 عمله آن سقوط کرد.

مامورین گفتند دم طیاره شرکت هوایی پامیر در عکس هایی دیده شده است که توسط طیاره تحقیقاتی بروز پنجشنبه برداشته شده است. این بدنه طیاره در ناحیه کوهستانی در دهها کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد.

شش خارجی، به شمول یک امریکایی و سه برتانوی ازجمله عمله طیاره بودند که اوایل این هفته درحالی سقوط کرد که در مسیر راه خود از قندوز به کابل بود.

مامورین افغان می گویند آنها درنظر دارند عملیات زمینی وهوایی را برای جستجوی محل سقوط طیاره آغاز کنند. وضع خراب آب وهوایی ومناطق ناهموار جستجوی قربانیان را مختل ساخته است.

XS
SM
MD
LG