لینک های دسترسی

Breaking News

یک افسر پولیس ملی ۶۰۰۰ ماین را در یک سال خنثا کرد


ماین های کنار جاده عامل عمدۀ تلفات در جنگ افغانستان است
ماین های کنار جاده عامل عمدۀ تلفات در جنگ افغانستان است

یک افسر پولیس ملی افغانستان در ولایت کندهار توانسته است که در مدت یک سال کم و بیش ۶۰۰۰ ماین را خنثا کند، اما بدون استفاده از هیچ گونه امکانات و تجهیزات عصری ماین روبی.

این افسر پولیس ملی که سراج نام دارد در میان همقطاران خود به دلیلی شهرت کسب کرده است که بدون داشتن سواد و دسترسی به تجهیزات عصری خنثا سازی ماین، یک رقم قابل ملاحظۀ ماین را از کار انداخته است.

سراج که ۳۸ سال عمر دارد به کارکرد خود افتخار کرده می گوید که در گذشته اگر از تعبیۀ ماین به پولیس خبر می رسد، به دلیل نبود مهارت ها و تجهیزات کافی کسی حاضر به خنثا کردن ماین نمی شد.

اما سراج می گوید که اکنون برای وی مهم نیست که شب باشد یا روز، هر زمانیکه چنین اطلاعی برسد خود را به محل رسانده و اقدام به خنثا کردن ماین یا بم می کند.

سراج در بخش ماین روبی آموزش مسلکی ندیده است، اما به گفتۀ خودش به مرور زمان خودش تلاش کرده است و اکنون مهارت و تجربۀ خنثا کردن هفت نوع ماین از جمله اشکال بسیار پیچیده آن را نیز دارد.

این افسر پولیس ملی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا از نخستین تجربۀ ماین روبی خود حکایت کرده می گوید که روزی با یک ماین جاسازی شده در کنار جاده برخورد و آن را خنثا کرد و پس از آن در تلاش یافتن و خنثا کردن سایر ماین ها شد.

سراج با تلخی از مرگ عبدالهادی همکارش یاد می کند که در انفجار ماین جان باخت. او می گوید که یکجا با هادی، تنها در ولسوالی پنجوایی بیش از ۲۰۰۰ ماین را خنثا کرده است.

عدم هراس از مرگ

این کارمند پولیس می گوید که هیچ گونه هراسی از ماین ندارد و در برخی موارد در یک روز حتا ۱۰۰ ماین را خنثا کرده است. او اضافه می کند که بزرگان و روحانیون محلی نیز از کارش تمجید کرده و وی را تشویق می کنند.

حاجی عبدالودود، قوماندان پولیس محلی پنجوایی و نخستین شخصی که برضد طالبان در کندهار قیام کرد، پاکسازی ماین ها را در پنجوایی از برکت وجود سراج می داند. او می گویدکه سراج با وصف عدم فراگیری آموزش های مسلکی، مهارت خارق العاده در خنثا کردن ماین دارد.

به گفتۀ عبدالودود هرچند هزاران حلقه ماین در پنجوایی خنثا شده است، با اینحال، ماین های کنار جاده تهدید بزرگی برای نیرو های امنیتی و غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان در آن ساحه می باشد.

مقام های وزارت داخله یا قوماندانی امنیه کندهار تا کنون از کارکرد سراج تقدیر آنچنانی نکرده اند، اما اکثر مردم کندهار او را قهرمان خطاب کرده و خواهان تشویق و تمجید وی استند.

ماین های کنار جاده عمده ترین عامل تلفات در افغانستان است. تندروان طالب این ماین ها را به هدف حمله بر نیرو های ناتو و افغان تعبیه می کنند، اما در اکثر موارد غیر نظامیان اعم از کودکان و زنان قربانی آن می شوند.

XS
SM
MD
LG