لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال رفع محدویت ها از عملیات نیروهای خارجی


پس از امضای موافقتنامۀ امنیتی دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده، چنین به نظر میرسد که رئیس جمهور افغانستان اکنون بر رفع محدودیت های غور میکند که از سوی رئیس جمهور پیشین بر نیروهای بین المللی در آن کشور وضع شده بود.

در این حال کارشناسان در مورد مؤثریت عملیات شبهنگام و هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان نظر مختلف دارند.

گر چه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان مستقماً در مورد رفع محدودیت های وضع شده بر نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره نکرد اما او گفت که وضع امنیتی ایجاب میکند که اقدامات تازه را برای جلوگیری از تلفات ملکی و نظامی روی دست گیرند.

آقای غنی همچنان افزود که رای زنی ها د راین مورد آغاز شده اما تا کنون کدام تصمیم نهایی گرفته نشده است.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفته است که وی به قوای امنیتی افغان هدایت داده است تا راهی را دریابند که با استفاده از آن در عملیات نظامی از تلفات غیرنظامیان و سربازان نیرو های ملی جلوگیری شود.

نظربه گزارشات روزانه ۱۵تا ۱۶ منسوب پولیس و اردوی ملی افغانستان کشته می شود.

اگاهان سیاسی و نظامی افغان در رابطه به رفع محدودیت ها بر عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان اختلاف نظر دارند.

مؤثریت یا غیر مؤثریت عملیات

عبدالواحد طاقت، جنرال پیشین اردوی افغانستان و آگاه مسایل نظامی و سیاسی به رادیو آشنا گفت که آغاز دوباره عملیات شب هنگام و هوایی نیروهای ائتلاف در افغانستان برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و نیروهای امنیتی افغان، مؤثر نخواهد بود.

او افزود:"اگر عملیات هوایی دوباره آغاز شود، پیامدهای منفی را برای مردم افغانستان در قبال خواهد داشت زیرا این عملیات به طور منظم و دقیق صورت نمی گیرد. مواضع به صورت درست آن هدف قرار نمی گیرد و تلفات غیر نظامیان را به بار می آورد که این امر قابل پذیرش مردم نیست."

جنرال طاقت حملات قوای هوایی قوای ائتلاف را غیر ضروری پنداشت.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان به دنبال شکایات تلفات غیرنظامی ناشی از حملات هوایی و شب هنگام، بر عملیات نیروهای بین المللی در آن کشور محدودیت وضع کرد.

اما اکنون به دنبال افزایش حملات گروهی طالبان بر نیروهای افغان، عقیده بر آن است که نیروهای افغان در میدان نبرد به حمایت نیروهای بین المللی نیاز دارد.

عزیز وردک، جنرال پیشین اردو و کارشناس مسایل نظامی و سیاسی میگوید که هدف قرار دادن صد در صد "دشمن" به دلیل موجودیت آنان در بین مردم در حملات هوایی ناممکن است و از سرگیری عملیات شبهنگام در صورتی موثر واقع می شود که دقیق صورت گیرد.

او افزود:"آقای وردک می گوید که اگرعملیات شبانه دقیق باشد، گزارش دقیق در مورد عملیات در دست باشد و بعداً در مورد گزارش ارزیابی و تحلیل صورت گیرد، عملیات در هر حالت موثر خواهد بود. در عین زمان باید فعالیت های استخباراتی قوی شود و برسرحدات نیز باید قیودات شدیتر وضع شود."

با وجود اختلاف نظرات میان کارشناسان شماری از مردم در افغانستان از احتمال آغاز مجدد عملیات هوایی و شبهنگام نیروهای بین المللی استقبال می کنند.

واکنش عام

حفیظ شریعتی، استاد پوهنتون کابل می گوید که آسیب پذیر ترین مردم در افغانستان مردم در روستا و در حاشیه شهرها استند و حملات هوایی و شبهنگام که از سوی رئیس جمهورسابق منع شده بود باعث ازیاد شورشگری در منطقه شد و اگر این عملیات دقیق باشد بدون شک مورد تائید قرار میگیرد.

او علاوه کرد:"هشتاد در صد نیروهای مخالف را در افغانستان افراد پاکستانی، کشمیری، چیچنی و سایر افراد کشور ها جهان اند که یاغیان جهانی شمرده می شوند. اگر علیه آنان عملیات شبهنگام و یا هم هوایی صورت گیرد مثبت است و مورد تائید مردم افغانستان قرار می گیرد."

موضوع رفع محدودیت ها بر عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان در حالی دوباره جان میگیرد که بر اساس آمار نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در جریان سال گذشته میلادی مجموعا ۴۳۵۰ منسوب پولیس و اردوی ملی افغان کشته شده و در عین زمان یوناما در شش ماه اول سال جاری، ۴۸۵۳ رویداد مربوط به تلفات ملکی را درج کرده است که در این واقعات جمعاً فرد ملکی کشته و ۳۲۸۹ غیرنظامی دیگر مجروح شده است.

XS
SM
MD
LG