لینک های دسترسی

Breaking News

حزب اسلامی: ۱۰۰ زندانی این حزب از بند رها می شوند


عکس آرشیف - یک زندانی افغان هنگام ترک زندانی در ولایت پروان
عکس آرشیف - یک زندانی افغان هنگام ترک زندانی در ولایت پروان

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید دوسیۀ یک صد تن از زندانیان این حزب، نهایی شده و قرار است در هفتۀ آینده، آنان از بند رها شوند؛ اما حکومت افغانستان به گونۀ رسمی در این مورد چیزی نمیگوید.

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اسامی ۴۸۸ تن از زندانیان این حزب را برای دولت افغانستان تسلیم داده بود، تا از بند رها شوند. اکنون این حزب میگوید دوسیۀ صد تن از زندانیان نهایی شده و رهایی این افراد منتظر امضای رهبران حکومت است.

امین کریم عضو هیأت حزب اسلامی به صدای امریکا گفت "امیدوار استیم در روزها و نهایتا یک هفته آینده حداقل تعداد بیشتر از صد نفر اسرا و زندانیان حزب اسلامی افغانستان رها شود. کار آزادی حدود صد نفر و بیشتر از آن را نهایی کرده اند و قرار است به امضای رهبری دولت افغانستان برسد."

در همین حال یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن هویت‌اش به صدای امریکا گفت، در آیندۀ نه چندان دور تعدادی از زندانیان سیاسی حزب اسلامی، که مدت کمتری از قید آنان باقی مانده است به حسن نیت رها خواهند شد.

اما اکرم خپلواک رئیس کمیسیون اجرایی موافقتنامۀ صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی به صدای امریکا گفت که روی این مسأله کار جریان دارد.

آقای خپلواک افزود "پروسه در جریان است. این پروسه طویل است. ما تمام شرایط را میبینیم که آماده شد برایتان میگویم که چقدر شرایط آماده شده است. اکنون چیزی گفته نمی‏توانیم که چه تعداد رها می‏شود. تمام ما به موافقتنامه متعهد استیم."

این در حالیست که بر بنیاد موافقتنامه قرار بود تا دوماه پس از امضای توافقنامۀ صلح از سوی دوطرف، زندانیان سیاسی حزب اسلامی رها شود؛ اما اکنون پس از نزدیک به چهارماه خبری از رهایی زندانیان نیست.

با آنکه حزب اسلامی تأیید میکند که لیست زندانیان حزب اسلامی را مدتی دیرتر در اختیار حکومت قرار داده است؛ اما این حزب بارها از عملکرد ضعیف حکومت در اجرایی‌کردن مواد موافقتنامۀ صلح سخن گفته است.

در همین حال کارشناسان میگویند دلیل اجرایی‌نشدن مواد موافقتنامۀ صلح، حضور برخی افراد و گروههای مخالف این موافقتنامه در داخل حکومت، عدم صلاحیت حکومت در اجرایی کردن برخی از موادموافقتنامه مانند رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی و ترس از سهیم‌شدن حزب اسلامی در قدرت است.

فیض الله زلاند استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل به صدای امریکا گفت "روند بحثهای حزب اسلامی به یک نحوی مستقیمأ بین داکتر غنی، اتمر و کسانی که نمایندگی از حزب اسلامی میکردند صورت گرفته است نه اینکه داکتر عبدالله، داکتر غنی، امریکا و یا کشورهای ناتو در آن دخیل باشند و یک اجماع ملی و بینالمللی به این ارتباط موجود باشد تا بتواند این روند را تسریع ببخشد."

این در حالیست که پیش از این کارشناسان بارها تأکید کرده اند که شکست موافقتنامۀ حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میتواند سبب دلسردی گروههای درگیر دیگر از روند صلح شود و برعکس موفقیت آن گروههای مخالف دیگر را به این پروسه می‌کشاند.

XS
SM
MD
LG