لینک های دسترسی

Breaking News

نشست رؤسای سره میاشت ولایات افغانستان


نشست رؤسای سره میاشت ولایات افغانستان

جلسه هماهنگی رؤسای حلال احمر افغانی امروز در کابل دایر شد. مسؤولین میگویند در این نشست سه روزه، در رابطه به مشکلات ولایات مختلف صحبت می شود تا به آن رسیدگی صورت گیرد.

مسؤولین اداره سره میاشت افغانی میگویند خشکسالی، پیامدهای پروسه انتقال و ادامه ناامنی ها در کشور از جمله مسایلی است که در نشست رؤسای ولایات سره میاشت روی آن بحث میشود.

مسؤولین اداره سره میاشت همچنان میگویند ادامه درگیری ها و موجودیت گروه های متعدد مسلح در افغانستان از مسایلی است که در راه رساندن کمک های بشری به نیازمندان در مناطق مختلف مانع ایجاد میکند.

محمد نعیم دیندار، سکرتر جنرال اداره سره میاشت، به روز دوشنبه در حاشیه نشست مسؤولین اداره سره میاشت در این مورد گفت "سه مسأله عمده است، موضوع اوضاع جاری در کشور، مسایل خشکسالی، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و پیامد های آن، همچنان بحث روی مطالبی در رابطه به مسایل اداری، پلانی و مالی خود جمعیت. یکی از مشکلات عمده ما تعدد گروپ ها و گروه های جنگی در مناطق مختلف است که این مسأله دسترسی مصؤون به نقاط مختلف را برای ما مشکل می سازد."

قرار است رؤسای ولایات مختلف در این نشست سه روزه مشکلات مناطق خود را مشخص کنند تا راه حل هایی به این مشکلات جستجو گردد.

محمد اسحاق پویا، رئیس نمایندگی بامیان، از شرکت کنندگان این نشست میگوید یکی از مشکلات عمده در بامیان در سال جاری خشکسالی است و در کنار آن پس از عملی شدن پروسه انتقال در این ولایت، چالش های امنیتی در بخشی از شاهراه های این ولایت بروز کرده که از چالش های عمده بشمار می رود.

او گفت مردم ولایت بامیان امسال با دو مشکل اساسی مواجه اند، یکی مسأله خشکسالی است.

پویا افزود امسال حدود بیست و پنج هزار تن گندم مورد ضرورت مردم بامیان است که۵۰ درصد توان خرید آن وجود ندارد. مسأله دوم امنیت بامیان پس از پروسه انتقال است.

او گفت بامیان اولین ولایت بود که مسؤولیت امنیت در آن به نیروهای افغان منتقل شد، متاسفانه مسأله امنیت راه ها در بامیان ، بطور مثال راه میدان وردک، مسأله پروان-غوربند تقریباً بامیان را در یک محاصره قرار داده است، اگرچه در خود بامیان هیچ گونه مشکل امنیتی وجود ندارد.

رؤسای اداره سره میاشت در حالی در مورد مشکلات مناطق مختلف به بحث پرداخته اند که مقامات حکومت نیز در این هفته از حشکسالی شدید در کشور خبر داده و خواهان کمک های عاجل جامعه جهانی بخاطر مبارزه با خشکسالی شدند.

محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور به روز شنبه این هفته گفت بخاطر مبارزه با خشکسالی و رساندن کمک های به موقع به مناطق خشکسالی زده به یک صد و چهل دو ملیون دالر کمک فوری جامعه جهانی نیاز است.

XS
SM
MD
LG