لینک های دسترسی

Breaking News

تعین احتمالی اسدالله خالد منحیث رئیس امنیت ملی


اسدالله خالد
به دنبال برکناری رحمت الله نبیل از ریاست امنیت ملی افغانستان، دیدبان حقوق بشر با نشر مطلبی به تاسی از گزارشات نشرشده، گفته است که حکومت افغانستان نباید اسدالله خالد را که با شکنجه ها ربط دارد، منحیث رییس عمومی امنیت ملی افغانستان تعین کند.

دیدبان حقوق بشر
این اداره گفته است که حکومت افغانستان باید از این طرح صرف نظر کند، زیرا به نقل از این ادارۀ بر اساس گزارش های متعدد و معتبر، اسدالله خالد درزمانی که به صفت والی کندهار و سایر بست ها ایفای وظیفه میکرد، نیروهای زیردستش تخطی های جدی حقوق بشر را مرتکب شده اند.

براد آدمس رئیس دفتر آسیایی دیدبان حقوق بشر گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با تعین اسدالله خالد منحیث رئیس امنیت ملی افغانستان پیام زنندۀ را خواهد فرستاد که گویا حکومت افغانستان قصد پایان بخشیدن شکنجه ها را ندارد.
اتهامات جدی بر آقای خالد وارد شده است
که گویا زیردستانش از سال 2005 تا 2008 زندان شخصی را در اختیار داشتند که زندانیان در آنجا مورد شکنجه های گوناگون به شمول ضرب و شتم و شوک برقی قرار میگرفتند. او همچنان به اختلاس و قاچاق مواد مخدر متهم میباشد.

واکنش
ولی اسدالله خالد که در بست های بلند دولتی وظیفه اجرا نموده وفعلاً منحیث وزیر سرحدات و قبایل ایفای وظیفه میکند، هرگونه ادعاها و اتهامات فعالیت های نادرست و تخطی از حقوق بشررا رد کرده است.
XS
SM
MD
LG