لینک های دسترسی

Breaking News

حملات 'بهاری' طالبان 'غیر اسلامی' است


حکومت افغانستان روز دو شنبه اعلامیۀ اخیر طالبان در مورد آغاز "تهاجم بهاری" آن گروه را محکوم کرده و آن را نامردانه و غیر اسلامی خواند.

مقامات حکومت افغانستان همچنان گفتند که نیرو های امنیتی آن کشور هر گونه حملات را خنثا خواهد کرد.

تهاجم بهاری طالبان همه ساله با آب شدن برف ها و گرم شدن هوا که تردد و جنگ را ساده تر می سازد، در سرتاسر افغانستان آغاز می یابد.

طالبان هفتۀ گذشته در اعلامیۀ خود گفتند که آن گروه هر کسی را که بر ضد طالبان عمل کرده و با جنگ جویان خارجی کمک کنند، از کارمندان حکومت گرفته تا رهبران قومی، هدف قرار خواهند داد. طالبان تهاجم امسال خود را زیر نام الفاروق –خلیفۀ دوم اسلام –راه اندازی خواهند کرد.

وزارت داخلۀ افغانستان روز دو شنبه با نشر بیانیه یی گفت مادامیکه گروه طالبان جنگ را بر ضد مردم افغانستان، حکومت و قانون اساسی آنها اعلام می کند، شورشیان طالب همچنان زیر نام انگیزه یی که بر ضد اساسات اسلامی صلح، معارف و مهربانی است، از ارزش های دینی مردم سوء استفاده می کنند.

در اعلامیۀ وزارت داخلۀ افغانستان آمده است که شورشیان با استفاده از شایعه پراگنی، ارزش های مقدس دینی را برای توجیه فعالیت های جنایت کارانۀ شان به کار می بندند، اعلامیه می افزاید که طالبان با این روش هزاران فرد بی گناه را هلاک کرده اند.

بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر ساخت سال گذشته با کشته شدن سه هزار و بیست و یک غیر نظامی، مرگبار ترین سال برای غیر نظامیان در افغانستان بود. ملل متحد می گوید که تندروان مرتبط با طالبان مسوول سه چهارم این کشتار ها بوده اند.

XS
SM
MD
LG