لینک های دسترسی

Breaking News

کودک ترافیک در مسیر شاهراه کابل - جلال آباد


فعالیت یک کودک در مسیر شاهراه کابل - جلال‌آباد در منطقه ماهیپر سبب شده که حوادث ترافیکی در آن مسیر کاهش یابد.

این ترافیک خود خوانده قدرت الله نام دارد که نان آور یک خانواده پنج نفری است. هر چند ترافیک شاهراه در این مورد چیزی نمی‌گوید اما کمیسیون حقوق بشر تلاش دارد تا کودکان در حرفه های ساده تری آموزش ببینند.

قدرت الله ده ساله می گوید که هر روز بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ افغانی در نتیجه رهنمایی موتر ها در مسیر کابل - جلال آباد به دست می آورد و آن را برای تامین مخارج خانواده خود مصرف میکند.

این ترافیک داوطلب و خرد سال باشنده اصلی ولایت کاپیسا است و هر روز از شروع صبح تا نا وقت شام برای پیدا کردن لقمه نانی در گرمای شدید ماهیپر کار می کند.

قدرت الله وسایل راهنمایی، کلاه و سایر امکانات ترافیکی را در اختیار ندارد. او تنها یک واسکت به تن داشته و با یک بوتل بزرگ آب روی جاده می ایستد و وسایط را راهنمایی میکند.

قدرت الله می گوید کار او سبب جلوگیری حادثات ترافیکی شده است.

"​اینجا به خاطری ترافیکی می کنم که موتر ها تصادم نکند و کسی زخمی نشود. یک روز من اینجا نبودم و دور در آنجا نشسته بودم. بارش باران بود یک موتر به سرعت آمد و از کوه پایین افتید."

قدرت الله از دولت توقعی ندارد، چون به گفته وی از دولت کاری پوره نیست. قدرت‌ الله به ده تا پانزده افغانی که راننده‌گان به وی می‌دهد قناعت دارد و گاهی هم لقمه نانی را ترافیک جاده برایش می‌دهد.

رانندگان وسایط از کار و فعالیت ترافیک کوچک (قدرت الله) خوش بوده می گویند این ترافیک آنان را در ناحیه ماهیپر بیشتر کمک میکند و حضورش خیلی مؤثر تمام شده است.

ضیاالحق راننده یک موتر باربری می گوید: "از مدت سه سال که من تا کابل رفت و آمد می کنم، همین کودک در نقاط مختلف ماهیپر همراه با یک بوتل پلاستیکی به موتر ها اشاره می کند. این کودک حتی کار سه تا چهار ترافیک را انجام می دهد."

مقام های اداره ترافیک در شاهراه عمومی کابل – جلال‌آباد در مورد قدرت الله به خاطری صحبت نمیکنند چون این کودک رسماً در آن اداره کار نمی کند.

اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که سن این کودکان تقاضای انجام چنین کاری را نمی‌کند.

به گفته مسؤولین این کمیسیون برای این کودکان در هماهنگی با سایر نهاد های دولتی، فرصت‌ های آموزش حرفه‌ ای را فراهم کرده اند.

مسؤول بخش اطفال در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان افزود که آن کمیسیون به اساس یک سروی که صورت گرفته است، برای حدود ۷۰۰ کودک زمینه آموزش های حرفه ای را مساعد ساخته است.

در مسیر شاهراه کابل – جلال‌آباد ده ها کودک دیگر نیز مصروف موتر شویی، سبزی فروشی و میوه فروشی می باشند که از همین طریق برای خانواده های خود نفقه فراهم میکنند.

بر اساس ارقام ریاست کار و امور اجتماعی ننگرهار، در حال حاضر حدود ۱۵ هزار کودک در آن ولایت مصروف کار های شاقه اند.

XS
SM
MD
LG