لینک های دسترسی

Breaking News

رد خروج فوری عساکر ایالات متحده از افغانستان


رد خروج فوری عساکر ایالات متحده از افغانستان

این یکی ازعمده ترین موضوعات سیاست خارجی براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده توسط دو حزب میباشد. در طول هفته جنرال دیوید پترئیس، قوماندان نیروهای ناتووامریکا در افغانستان به مجلس نمایندگان گفت باوجودآنکه پیشرفت های طالبان با افزایش نیروهای امریکایی درافغانستان متوقف شده است، ولی این موفقیت ها، شکنند میباشند.

دیوید پترییس گفت، با همکاری شرکای بین المللی و افغان خود باید آمادگی های لازم را برای مقابله با حملات بهاری طالبان داشته باشیم و با انتقال مسئوولیت های امنیتی به نیرو های افغان، کارهای بیشتری را در پیشرو خواهیم داشت.

کریس گیبسن، نمایندۀ حزبِ جمهوریخواه ایالت نیویارک با مخالفت ازخروج فوری قوا از افغانستان اظهار داشت که آنان باید در کنار قوماندان اعلی و عساکر خود برای تکمیل نمودن این وظیفه قرار داشته باشند.

نمایندگان هشدار دادند که تصویب چنین فیصله نامه عواقب دشواری را در قبال خواهد داشت.

اما مخالفین جنگ میگویند امکان برنده شدن در آن کشوروجود ندارد ومنابع وجان سربازان امریکایی به حدر میرود.

در ارتباط به مباحثات سه روزۀ شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان، ستفن دی میستورا، نمایندۀ خاص ملل متحد درامورافغانستان دربیانیه خود دراین مباحثات خواهان حمایت کامل بین المللی از عملیۀ انتقال مسئوولیت های امنیتی به نیرو های افغان شد.

ظاهرطنین سفیرافغانستان در ملل متحد طی سخنرانی درمباحثات شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به افغانستان گفت: "در حالی در مورد افغانستان بحث میکنیم که آنکشور در آستانۀ تقبل مسئولیت های امنیتی از قوای ائتلاف واستقلال کامل ورهبریت ملی، قرار دارد و در عین حال خواستار ادارۀ دیموکرات و آیندۀ شگوفان میباشد. و نقش جامعه بین المللی برای حمایت ازاین انتقال وموفقیت افغانستان بسیار حتمی میباشد".

XS
SM
MD
LG