لینک های دسترسی

Breaking News

دی میستورا: تخطی ها در انتخابات افغانستان صورت گرفته است


دی میستورا: تخطی ها در انتخابات افغانستان صورت گرفته است

نماینده ملل متحد در افغانستان ارزیابی محتاطانۀ را از انتخابات ولسی جرگۀ این ماه نمود. وی در حالیکه در مورد بهبودی ها در پروسه انتخابات صحبت نموده، به بی نظمی های زیاد نیز اشاره کرده است.

ستفن دی مستورا ارزیابی خود را به روز چهارشنبه به شورای امنیت ملل متحد پیشکش نمود. وی گفت ارزیابی های ابتدائی بیانگر تقلبات از قبل طرح شدۀ سرتاسری نمی باشد.

ولی دی مستورا گفت بی نظمی های گسترده شاید صورت گرفته باشد. وی گفت کمسیون سمع شکایات انتخابات بیش از سه هزار و شش صد مورد شکایت را بدست آورده است. نماینده ملل متحد گفت کمسیون انتخابات افغانستان به مقایسه با انتخابات سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظۀ نموده است.

از سوی دیگر، یک جنرال ارشد ناتو می گوید انتقال مسؤلیت امنیتی به عساکر افغان مربوط به آن است که آیا مربیان بیشتر قوای ائتلاف برای تقویت نیرو های امنیتی محل بدسترس قرار داده می شود یا نه.

دگر جنرال ویلیم کالدول به روز سه شنبه در بروکسل متحدین ناتو را ترغیب نمود تا یک هزار مربی دیگر را برای آماده ساختن نیرو های افغان تا سال آینده کمک نمایند تا عساکر کشور های غربی بتوانند برای خروج از آنکشور آمادگی گیرند.

کالدول همچنان گفت پولیس افغان و اردوی ملی افغانستان به ۱۳۳ هزار عسکر دیگر ضرورت دارد تا قوای امنیتی داخلی را به ۳۰۰ هزار افزایش بخشند. این شرط دیگری برای خروج نیرو های بین المللی از افغانستان است.

افزایش تلفات و شمار پائین نام نویسی برای جلب و جذب عساکر و پولیس برای حکومت افغانستان یک مشکل بوده است.

در یک گزارش دیگر ناتو گفت یک عسکر آن قوا به روز سه شنبه در جریان حمله شورشیان در جنوب افغانستان کشته شد.

ناتو در مورد هویت این عسکر چیزی نگفت.

XS
SM
MD
LG