لینک های دسترسی

ایساف: ملا بهادر به قتل رسید


ایساف: ملا بهادر به قتل رسید

مقامات ناتو در افغانستان میگویند که یک قوماندان ارشد طالبان را در شمال آن کشور به هلاکت رسانیده اند.

یک بیانیۀ قوای ایساف مشعر است که این قوماندان و چندین شورشی دیگر طی عملیات مشترک قوای افغان و ناتو در ولسوالی چهار درۀ ولسوالی قندوز کشته شدند.

این قوماندان طالبان از سوی مقامات محلی به نام "ملا بهادر" شناسایی گردیده بود که بر اساس گزارشات، سوق و ادارۀ صد ها شورشی را در محل عهده دار بود.

وضعیت امنیتی در شمال افغانستان طی دو سال گذشته رو به وخامت نهاده است و قوای ناتو و افغان، در جریان همین هفته عملیات تعرضی را در ولایت قندز راه اندازی نمودند.

در ضمن، مقامات ایتالیایی گفتند که یک عسکر آنها در داخل پایگاه نظامی ناتو در ولسوالی گلستان واقع در غرب افغانستان به ضرب گلوله از پا در آمد.

مقامات ناتو گفتند، بم کنار جاده یک عسکر دیگر آن قوا را در جنوب افغانستان هلاک ساخت. از شروع سال روان تا کنون، بیش از 700 عسکر آیساف در افغانستان به هلاکت رسیده که با این آمار سال 2010 به مرگبار ترین سال برای قوای ناتو طی جنگ نه ساله در افغانستان مبدل گردیده است.

XS
SM
MD
LG