لینک های دسترسی

Breaking News

صراحت جنرال امریکائی پیرامون جنگ افغانستان


صراحت جنرال امریکائی پیرامون جنگ افغانستان

روزنامه کرستین ساینس مانیتور در این مقالۀ که تحت عنوان "چگونه جنرال دیوید پترییس قوماندان قوای بین المللی، در جنگ افغانستان تغیر آورد"، مینویسد، جنرال پترییس در سال جاری بحیث قوماندان نیرو های ایالات متحده و ائتلاف در افغانستان جانشین جنرال ستنلی مک کرستل گردید، و اولین تغیرات وارده را در مورد تلفات ملکی عملی نمود.

روزنامه کرستین ساینس مانیتور در ادامۀ مطلب بقول منابع نظامی نوشته است، چگونه میتوان توجه را بجانب ارقام تلفات ناشی از حملات دشمن معطوف نمود، ولی آیا این به مصئونیت مردم تاثیری خواهد داشت؟ و آیا آنان در نتیجه، از قوای ناتو حمایت خواهند کرد؟

و اما روزنامه کرستین ساینس مانیتور میگوید شیوه جنگی مک کرستل و پترییس چون هر دو از یک مکتب هستند، کدام تفاوت زیادی از هم ندارد، فقط مک کرستل نخواست بیشتر روی تلفات ملکی ناشی از حملات تندروان تاکید نماید، زیرا در هراس بود که مبادا افغانها فکر کنند جنگ بخوبی به پیش نمیرود و ناتو در حفاظت مردم ناکام بوده است. ولی برای پترییس متحد بودن ناتو اهمیت زیاد دارد و او بیشتر متوجه جامعۀ بین المللی و طرز تفکر آنان میباشد.

روزنامه کرستین ساینس مانیتور میگوید در حالیکه پترییس روی جهان بیرون توجه مینمود، جنرال مک کرستل اعتماد مردم افغان را بخود جلب نموده بود و به گفته صاحب نظران، اگر مردم احساس کنند که دشمن قوی بوده و شما شاید بازنده شوید، پس جلب اعتماد و حمایت آنان دشوار خواهد بود، و به گفته این افراد، این آزمونی است که پترییس در ماه های آینده با آن مواجه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG