لینک های دسترسی

Breaking News

برفباری های شدید در افغانستان


برفباری های شدید در افغانستان

مقامات محلی ولایت بدخشان ازبندش راه های مواصلاتی تعداد ازولسوالی ها نسبت برف باری سنگین خبر داده میگویند که دراین ولسوالی ها مردم باکمبود موادخوراکی مواجه بوده واکثرمواشی نیزباقلت علوفه دچار میباشند.

عبدالمعروف راسخ مسؤل دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان درتماس تیلفونی به رادیوآشنا گفت: "درگدام های ادارۀ مبارزه باحوادث بدخشان نیز مواد خوراکی وجود ندارد، قبلا وزارت زراعت برای 10000 دهقان مساعدت کرده بود که این مساعدت درمقایسه بانفوس ومشکلات مردم بدخشان کافی نبوده ومشکلات مردم بدخشان را رفع کرده نتوانست."

مسؤل دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان اضافه کرد درساحات شیوه ولسوالی ارغنچخواه وولسوالی راغستان تلفات مواشی وجودداشته ومردم بامشکلات زیادی مواجه میباشند. نرخ مواد خوراکه چندین برابر افزایش یافته ومردم درانتظارکمک های اضطراری بسر میبرند.

اگر این مواد به صورت فوری دراختیار شان قرارنگیرد ممکن فاجه انسانی وحیوانی درنقاط دوردست این ولایت اتفاق بیفتد.

XS
SM
MD
LG