لینک های دسترسی

Breaking News

بیشتر مجرمین اخلاقی از ایران برگشته اند، څارنوال بشیر


ماریا بشیر میگوید مردان هم به جرم روابط جنسی نامشروع، به زندان میروند.
ماریا بشیر میگوید مردان هم به جرم روابط جنسی نامشروع، به زندان میروند.

مقامات قضایی در هرات میگویند ۹۶ زن به جرم روابط جنسی نامشروع، زندانی هستند.


محبس ولایت هرات یكی از محابس كلیدی افغانستان بشمار میرود كه ۳۳۰۰ محبوس دارد.

در این محبس در كنار مردان زندانی، شماری از زنان نیز بگونه جداگانه به اتهام جرم های مختلف از جمله فساد اخلاقی به سر میبرند.

با اینكه همواره گفته میشود شماری از این زنان بی گناه بوده و بر اساس تحقیقات نا كافی به محبس فرستاده شده اند اما مسئولان عدلی و قضایی هرات این موضوع را رد میكنند.

ماریا بشیر رییس سارنوالی استیناف ولایت هرات به رادیو آشنا صدای امریكا گفت که تمام زنان زندانی شده به جرم فساد اخلاقی، بر اساس شواهد و تحقیقات كافی و از سوی محكمه با صلاحیت محكوم به حبس شده اند. "وقتیکه یک جرم کشف میشود، به صورت دقیق و مشخص مراحل قانونی خود را طی میکند، یعنی که اینها توسط ارگانهای امنیتی دستگیر میشوند. در جرایم فحشا یک جانب قضیه مرد میباشد و یک جانب قضیه زن به این معنی که تنها زنان دستگیر نمیشوند."

ماریا بشیر که بحیث یک حامی حقوق زن شهرت دارد، بدلیل زندانی شدن شمار زیادی از زنان به جرایم اخلاقی مورد انتقاد قرار گرفته است. روزنامه تایمز لندن در یک گزاشی نوشته است که "مدافع حقوق زن، زنان را به اتهام جرایم اخلاقی به زندان میفرستد."

این روزنامه به نقل از یک نهاد مدافع حقوق بشر نگاشته است که اکثریت زنان بازداشت شده قربانی تجاوز جنسی بوده یا به اجبار به فحشا کشانیده شده اند.

فرهنگ بیرونی

اما ماریا بشیر میگوید که در بیشتر دوسیه های زنان مرتكب به فساد اخلاقی، تاثیر پذیری این عمل ناپسند از فرهنگ مهاجرت در كشور ایران به چشم میخورد.

او می افزاید شماری از خانواده های بی بضاعت که از ایران به افغانستان برمیگردند، تحت تاثیر عوامل منفی جوامع بیرونی میباشند. به گفته خانم بشیر، اعتیاد به مخدرات و جرایم اخلاقی دو موردی است که در شمار از برگشت کننده گان افغان از ایران، مشاهده شده است.

ثریا پاكزاد، یک فعال حقوق زنان در ولایت هرات، با تایید اظهارات ماریا بشیر یک عامل دیگر را هم در گسترش جرایم اخلاقی، دخیل میداند. "ما متاسفانه جنبه های منفی قضیه را زود بر میداریم، از دموکراسی برداشتی که مردم عادی دارد، متاسفانه، بی بند و باری است. هنوز بستر دموکراسی آماده نبود، هنوز ما از نگاه فرهنگی آماده نبودیم. دانشی را نداریم که بتوانیم از این آزادی ها به نحوی مؤثر استفاده بکنیم."
XS
SM
MD
LG