لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان جنگجوی ده سالۀ افغان را کشتند


وصیل احمد کودک ۱۰ سالۀ افغان برضد طالبان می جنگید.

رحیم الله خان معاون قوماندانی امنیه ارزگان می گوید که وصیل احمد کودک ده سالۀ افغان که بر ضد طالبان می جنگید، هنگامیکه در شهر ترینکوت به سوی مکتب روان بود، در نزدیکی خانه اش از سوی شورشیان کشته شد.

وصیل احمد در چندین مورد در کنار کاکایش با طالبان جنگیده بود. معاون قوماندانی امنیۀ ارزگان به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که کاکای این پسر در گذشته فرمانده طالبان بود، اما پس از آنکه به دولت پیوست به صفت قوماندان پولیس محلی در ولسوالی خاص ارزگان توظیف شد.

گماشتن کودکان به صفت سرباز در افغانستان غیرقانونی است، اما سازمان بین المللی کودکان سرباز می گوید که هم نیروهای طرفدار حکومت و هم شورشیان در افغانستان برای سالهای سال کودکان را به صفت سرباز استخدام کرده اند.

با وصف فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبنی بر جرم پنداشتن سربازگیری کودکان، تا کنون حکومت افغانستان موفق نشده است که کم از کم این وضعیت را صفوف پولیس محلی و ملیشه های طرفدار حکومت اصلاح کند.

این نهاد مستقر در لندن سال گذشته با ارایۀ گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کودکان و دخالت آنان در جنگ های مسلحانه گفته بود که پولیس محلی افغانستان کودکان را به صفت سرباز می گمارند.

سازمان بین المللی کودکان سرباز در گزارش خود نگاشته بود که نصف پولیس موظف در پوسته های امنیتی ترینکوت، کودکان زیر سن ۱۸ سال اند. در گزارش آمده بودکه آنان همه وظایف پولیس را به شمول تلاشی، گزمه و عملیات جنگی انجام می دهند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خانوادۀ وصیل احمد، حکومت و طالبان را به خاطر کشته شدن وی مقصر می داند.

رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون گفته است که پولیس محلی از این کودک پس از آن به عنوان قهرمان ستایش کرد که او به دنبال کشته شدن پدرش بر ضد طالبان سلاح برداشت.

آقای بیدار گفت " احتمالاً که این کودک به خاطر انتقام گرفتن از خون پدرش سلاح برداشته بود، اما اینکار غیرقانونی است که پولیس او را قهرمان معرفی می کند و هویت اش را به ویژه برای شورشیان فاش می کند."

سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که یک جناح او را مشهور ساخت و جناح دیگر او را به قتل رساند که به گفتۀ وی هر دو طرف با چشم پوشی از قانون، اقدام غیرقانونی را مرتکب شده است.

افغانستان در سال ۱۹۹۴ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودکان را امضا کرد و متهد شد که جلب وجذب کودکان را به صفت سرباز متوقف خواهد ساخت.

سازمان کودکان سرباز همچنان گفته است که ۱۰ درصد نیروی پولیس محلی افغان در ولایت های کنر، لوگر و زابل افراد زیر سن اند. گزارش تخمین زده است که شمار کودکان سرباز در ساحاتی که دستخوش ناامنی است شاید بیشتر از این باشد.

طالبان نیز از کودکان در جنگ یا به صفت جاسوس و یاهم در حملات انتحاری کار می گیرند که در چندین مورد ریاست امنیت ملی افغانستان کودکانی را که از سوی طالبان برای حملات انتحاری موظف شده بودند، دستگیر کرده است.

سازمان کودکان سرباز می گوید که افراد زیر سن که در صفوف نیروهای مسلح وظیفه اجرا می کنند، به شدت آسیب پذیر بوده و در برخی مواد حتا مورد تجاوز جنسی و بدرفتاری قرار می گیرند.

XS
SM
MD
LG