لینک های دسترسی

Breaking News

اٌفت افغانی در مقابل دالر و نگرانی های بازار


مقام های مالی افغانستان می گویند که ارزش دالر در بازارهای جهانی افزایش یافته است

بانک مرکزی افغانستان به روز سه شنبه پنجاه میلیون دالر را در بازار اسعار کابل با افغانی تبادله نمود تا از اٌفت بیشتر افغانی جلوگیری شود. اگر چه این اقدام ارزش افغانی در مقابل دالر امریکایی را ۱۵ سنت بالا برد اما صرافان در سرای شهزاده، بزرگترین بازار اسعار افغانستان، گفتند که نرخ دالر هنوز هم بالاست.

حاجی زیرک، صراف در سرای شهزاده به صدای امریکا گفت" فعلا نرخ دالر امریکایی به ۵۸ افغانی و ۳۵ پول است و در حالی که دیروز و پریروز از این کرده بالا تر بود".

نورالله یک فروشنده اسعار خارجی در کابل گفت که دو هفته پیش یک دالر امریکایی را تا ۵۶ افغانی و ۷۰ پول به فروش می رساند اما با گذشت هر روز در نرخ دالر افزایش آمده است.

به گفته صرافان سرای شهزاده و فروشنده های اسعار خارجی در کابل کشمکش های سیاسی، روشن نبودن سرنوشت کابینه، بیکاری و عدم اطمینان مردم از آینده منجر به بلند رفتن نرخ دالر در بازارهای افغانستان شده است.

نرخ قیم

حاجی زیرک، صراف، گفت که افزایش نرخ دالر در مقابل پول افغانی باعث منجر به بلند رفتن نرخ مواد ارتزاقی نیز شده است.

او گفت "نه تنها صراف ها بلکه تمام مردم افغانستان در این ضرر میکنند، وقتی که دالر بالا برود واضیح گپ است که نرخ مواد ارتزاقی هم بلند می رود، عواید مردم افغانستان کمتر می باشد و پولی که بدست می آورند در مقابل مواد ارتزاقی بی ارزش می باشد بنا ضرر اش به تمام مردم افغانستان می رسد."

به گفته این صراف عرضه دالر از سوی بانک مرکزی تنها در کوتاه مدت می تواند در نرخ دالر کاهش به عمل آورد اما بخاطر نگه داشتن ثبات پول افغانی دولت باید راه های دیگر را هم جستجو کند.

عوامل جهانی

خان افضل اده وال، سرپرست بانک مرکزی افغانستان اما گفت که بلند رفتن نرخ دالر در مقابل پول افغانی عوامل خارجی و جهانی دارد.

آقای اده وال گفت "ترکیه را مقایسه کرده می توانید و حتی یورو و پوند را مقایسه کرده می توانید، در ماه دسامبر پوند در مقابل دالر ۰.۶۷ در صد ارزش خود را از دست داده است و افغانی را که می بینیم در همین یک ماه ۰.۶ در صد ارزش خود را از دست داده است که در مقابل اسعار تمام دنیا افغانی با ثباترین بوده، دالر در مقابل تمام اسعار بلند رفته و آن هم دلایل خود را دارد".

سرپرست بانک مرکزی تاثیر تحولات و کشمکش های داخلی را نیز در بلند رفتن نرخ دالر در افغانستان رد نمی کنند اما تاثیر آنرا اندک می داند.

سرپرست بانک مرکزی افغانستان عرضه پنجاه ملیون دالر در بازار را نیز تایید کرد و گفت بانک مرکزی بخاطر نگاه کردن ثبات و ارزش پول افغانی بصورت دوامدار و در حد ضرورت دالر را در بازار عرضه میکند.

XS
SM
MD
LG