لینک های دسترسی

رئیس شرکت آریانا: اتهامات بر من انگیزه شخصی دارد


نصیر احمد حکیمی رئيس شرکت هوایی آریانا می گوید که ادعای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه در مورد اینکه وی به خاطر منافع شخصی خود قراردادی را با ایران امضا کرده است، به شدت رد کرد.

ولسی جرگۀ افغانستان گفت که ایران از طیاره های شرکت هوایی آریانا برای انتقال جنگجویان به عراق و سوریه استفاده می کرد، اما آقای حکیمی در صحبت را تلویزیون آشنا این موضوع را اشتباه خواند و گفت که اتهامات بر وی انگیزۀ شخصی دارد.

یک قرارداد را با ایران روی منافع شخصی خود به امضا رسانیده است و ایران از ان طیاره ها برای انتقال جنگجو به عراق و سوریه استفاده میکند، اشتباه است و این اتهامات روی دلایل شخصی بر وی وارد آمده است.

رئیس شرکت هوایی آریانا بیان می دارد که استفاده از طیاره های شرکت هوایی آریانا توسط ایران کاملا بی اساس است و این شرکت پرواز های انتقال مسافر را به مشهد دارد و کاملاً از مسیر این پرواز ها آگاه بوده و پیلوت ها و انجنیران این پرواز ها نیز با ادارات و ارگان های مربوط به این پرواز ها در تماس اند.

XS
SM
MD
LG