لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالغفار داوی به حدود ۱۰ سال حبس محکوم شد


عبدالغفار داوی، رئیس شرکت داوی آیل که یکی از سهامداران کابل بانک سابق نیز بوده، امروز طی محاکمه ای در کابل، به ۹ سال و ۹ ماه حبس تنفیذی، و پرداخت میلیون ها دالر جریمۀ نقدی محکوم شد.

در سلسلۀ محاکمات قضایای بزرگ فساد و سؤاستفاده از صلاحیت ها در افغانستان، محکمۀ ابتداییۀ مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، عبدالغفار داوی را در چندین مورد مجرم شناخت و قاضی محکمه حکم کرد که او افزون بر گذراندن حبس، ۱۶ میلیون دالر از بابت قضیۀ کابل بانک را توأم با سه میلیون دالر جرمانۀ آن به دولت بپردازد. داوی همچنان در موارد دیگر، محکوم به پرداخت سه میلیون دالر گردید.

قاضی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری با اعلام حکم گفت که حکم اش نهایی نبوده، و آقای داوی میتواند در مورد آن، استیناف طلب شود. روند محاکمۀ امروز او طولانی بود و تا حوالی شام ادامه داشت.

عبدالغفار داوی در چهار مورد متهم بود: انحصاری ساختن قرارداد های تیل طیاره ها، سؤاستفاده از تاسیسات وزارت ترانسپورت در میدان های هوایی، دستبرد به دارایی های کابل بانک پیشین، و فریبکاری با دو شرکت خصوصی.

سارنوال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری در جریان محاکمه گفت که آقای داوی ۱۶ میلیون دالر را از کابل بانک پیشین را دستبرد زده، و افزون بر آن، دولت نزدیک به سه میلیون دالر از فعالیت های آقای داوی در زمینه قرارداد تیل ها و استفاده از تاسیسات وزارت ترانسپورت زیانمند شده است.

همزمان با آقای داوی، امروز محکمه اصغر غیاثی،‌ معاون شرکت داوی آیل و شماری از مقام ها و کارمندان وزارت ترانسپورت که با آقای داوی همدست بودند، نیز برگزار گردید.

پیش از اینکه آقای داوی بازداشت و محاکمه شود، تقریباً سه سال تمام ممنوع الخروج اعلام شده بود، و تمامی دارایی هایش در بانک ها نیز منجمد گردیده بود.

XS
SM
MD
LG