لینک های دسترسی

Breaking News

دیدار مستقیم عارضین با لوی سارنوال افغانستان و نتایج آن


هر روز رسمی، حتی قبل از گشایش دروازۀ لوی سارنوالی در کابل، شمار زیادی از افغانها به امید رسیدن به عدالت، در جلو درب لوی سارنوالی صف میکشند. فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان، برای ایجاد اعتماد میان مردم و مقامات محلی، تطبیق قانون و ریشه کن کردن فساد، هر دوشنبه سعی میکند تا دروازۀ دفترش را به روی مراجعین باز بگذارد.

به گونۀ مثال، عبدالقادرمرد ۷۵ ساله که پسرش را سر بریدند و تا کنون هیچکس به داد او نرسیده، برای تامین عدالت و دادخواهی، به لوی سارنوالی مراجعه کرده است. او مانند شماری دیگری از افغان های عادی احساس میکند که سیستم قضایی کشور از بین رفته است، جایی که محکومیت ها به دلیل فساد و کمبود منابع، مشکل شده است .

رشوه ستانی از سوی شماری از مقامات قضایی، سارنوالان، و افسران پولیس، بسیاری از مردم را از یک دادرسی عادلانه محروم ساخته و در برخی از مناطق به طور ناخواسته از طالبان حمایت میکنند، مناطقی که در آن طالبان در مقایسه به دولت، در فیصله های قضایای شخصی، شتابان عمل میکنند.

حدود ۳۰۰۰۰ قضیه، به شمول شش هزار نفری که با آقای حمیدی ازنزدیک دیدن کرده اند، در لوی سارنوالی طی مراحل شده و این قضایا شامل غصب ملکیت، طلاق، آدم ربایی، و قتل است

مشخص نیست که چند قضیه از طریق این پروسه حل و فصل شده است، اما آقای حمیدی میگوید که حدود ۲۰۰۰ تن اشتباهاً بازداشت شده بودند و درنتیجه کار و سعی زیاد، آزاد شده اند.

حمیدی امیدواراست که وضع رسیدگی به قضایا بهبود خواهد یافت ، اما اعتراف می کند که مبارزه با فساد زمان گیر است و میگوید هیچ کشوری نمیتواند یک شبه فساد را ریشه کن سازد.

XS
SM
MD
LG