لینک های دسترسی

Breaking News

عملیات ارزگان هماهنگ بود یا خود سرانه؟


مقام های افغان یکبار دیگر یک عملیات قوای نظامی آسترالیا را در ولایت ارزگان که سبب کشته شدن دو غیر نظامی شد، نا هماهنگ و خودسرانه خواندند.

کابل و کانبیریا در باره چگونگی یک عملیات نظامی سربازان آسترالیایی در ولایت ارزگان که در آن دو شهروند افغان کشته شد، اختلاف نظر داشته و اظهارات متناقضی را در پیوند با این رویداد ابراز کرده اند.

سردار محمد یک باشنده محل می گوید که سربازان آسترالیایی شب هنگام با استفاده از یک موتر غیر نظامی زمانی وارد منطقه شدند که ساکنین محل مصروف ادای نماز در مسجد بودند.

در این رویداد یک مرد هفتاد ساله همراه با پسر ۳۰ ساله اش کشته شد و نیرو های آسترالیایی ۱۲ تن دیگر را با خود بردند که به دنبال آن ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه یی عملیات نیرو های آسترالیایی را خودسرانه خوانده آن را به شدت محکوم کرد.

عملیات نا هماهنگ
عبدالله همت سخنگوی والی ارزگان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در این عملیات هیچگونه همآهنگی با مقام های محلی وجود نداشت و هیچ گونه ارتباطی چه با مقام های ملکی و چه با مسوولین نظامی آن ولایت بر قرار نشده بود. او اضافه می کند آنها نه غیر نظامی را نیز با خود برده بودند که سپس آنان را به وساطت والی ارزگان رها کردند.

اما ستیفن سمیت، وزیر دفاع آسترالیا می گوید که این حمله در تفاهم با مقام های محلی ملکی و نظامی ولایت ارزگان صورت گرفته بود که در آن 60 سرباز آسترالیایی و حدود 80 افغان شرکت داشتند.

فرماندهی مرکزی نیرو های آیساف در کابل نیز با نشر دو اعلامیه گفت که عملیات نظامی در ارزگان در هماهنگی با نیروهای افغان انجام یافت و هدف آن شورشیانی بود که در کشتن سربازان آسترالیایی نقش داشتند.

چند روز پیش از عملیات سربازان آسترالیایی در ارزگان، دو تن آنها در اثر حملۀ یک فرد ملبس به یونیفورم پولیس افغان کشته شده بود.

اما صفت الله صحاف صافی، معاون مرکز رسانه های حکومت به رادیو آشنا گفت که در این عملیات افراد غیر نظامی کشته شده اند و تا هنوز برای حکومت روشن نیست که دستآورد این عملیات چه بوده است.

چند روز پیش از عملیات سربازان آسترالیایی در ارزگان، دو تن آنها در اثر حملۀ یک فرد ملبس به یونیفورم پولیس افغان کشته شده بود.

پا بندی به تعهدات
دولت های افغانستان و آسترالیا که توافقنامه همکاری های استراتیژک را باهم امضا کرده اند، متعهد به انجام عملیات مشترک بر ضد دهشت افگنی و شورشیان مسلح استند.

ریاست جمهوری افغانستان به دنبال عملیات در ارزگان آن را خود سرانه خوانده گفت که با انجام عملیات یاد شده توافقنامۀ همکاری های ستراتیژیک میان دو کشور نقض شده است.

آقای صافی می گوید که حکومت افغانستان با متحدین خود موافقتنامه هایی را به امضا رسانیده است که در آن نحوۀ انجام عملیات روشن شده و هر دو طرف در پرتو مندرجات این سند ملزم به اجرای آن اند. او می گوید که می توان با صرف دقت بیشتر از پیامد های نا گوار چنین رویداد ها جلوگیری کرد.

آسترالیا حدود 1500 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت ارزگان مستقر اند. تا حال مشخص نیست که دولت های افغانستان و آسترالیا اضافه بر رد اظهارات همدیگر، برای وضاحت بخشیدن به عملیاتی نظامی یی که جان دو شهروند افغان را گرفت چی اقداماتی را انجام خواهند داد.
XS
SM
MD
LG