لینک های دسترسی

جاذبه های گردشگری بامیان

مقامات محلی بامیان می‌گویند که در طول سال‌جاری، عواید این ولایت در تناسب به یک ونیم دهۀ گذشته از ناحیۀ صنعت گردشگری به بالا ترین سطح رسیده است و امسال ۵۰۰ میلیون افغانی درآمد داشته است
Show more

بامیان، با داشتن صدها آبدۀ تاریخی و مناظر منحصر به فرد طبیعی، یکی از ولایات امن و پر جاذبۀ افغانستان برای گردشگران داخلی و خارجی محسوب می‌شود
۱

بامیان، با داشتن صدها آبدۀ تاریخی و مناظر منحصر به فرد طبیعی، یکی از ولایات امن و پر جاذبۀ افغانستان برای گردشگران داخلی و خارجی محسوب می‌شود

بند امیر نخستین پارک ملی افغانستان است که در ولسوالی یکه ولنگ موقعیت داشته و از شهر بین المللی برخوردار است  
۲

بند امیر نخستین پارک ملی افغانستان است که در ولسوالی یکه ولنگ موقعیت داشته و از شهر بین المللی برخوردار است
 

مجسمه‌های تخریب شدۀ صلصال وشهمامه، شهرغلغله وده ها آبده تاریخی و مناظر طبیعی در مرکز بامیان، از جاذبه‌های مهم گردشگری افغانستان محسوب می‌شوند. در این تصویر شما شهر غلغله را تماشا می کنید
۳

مجسمه‌های تخریب شدۀ صلصال وشهمامه، شهرغلغله وده ها آبده تاریخی و مناظر طبیعی در مرکز بامیان، از جاذبه‌های مهم گردشگری افغانستان محسوب می‌شوند. در این تصویر شما شهر غلغله را تماشا می کنید

ارقام ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان نشان می‌دهد که در طول امسال، بیش از ۳۵۰ هزار سیاح داخلی و ۶۰۰ سیاح خارجی، از این ولایت دیدن کرده اند
۴

ارقام ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان نشان می‌دهد که در طول امسال، بیش از ۳۵۰ هزار سیاح داخلی و ۶۰۰ سیاح خارجی، از این ولایت دیدن کرده اند

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG