لینک های دسترسی

Breaking News

کشف پارچه های تزئینی 'بت سدوا' در بامیان


پروفیسر زمریالی طرزی، باستان شناس افغان

پروفیسر زمریالی طرزی، باستان شناس افغان، که در رأس تیم باستانشناسی افغان فرانسه قراردارد دراین مورد می گوید پارچه هایی که به دست آمده از قبیل گل، و دیگر اشکال تزئینی پارچه های 'تاج بت سدوا' می باشد که برای معرفی مکتب هنری بامیان، جالب ومهم است.

طرزی می گوید تا هنوز خود سر مجسمه بدست نیامده وامکان دارد که درهمین معبد شاهی وجود داشته باشد.

وی ضمن نشان دادن این پارچه ها می گوید "این پارچه ها همانند گل های لوتوس و نیلوفر میباشد که بعضی ازاین پارچه ها خرد و بعضی شان کوچک میباشد و یکی ازین گل ها سالم به نظر می رسد که شاید در پیشانی مجسمه نصب می شده."

به گفتۀ این باستانشناس افغان، بت سدوا نمایانگر آن مرحله زندگی بودا بوده که به کشف معنوی خود دست نیافته بود.

طرزی می گوید تا هنوز در بامیان مجسمه بت سدوا وجود نداشت، ولی کشف آنها این پارچه های تزئینی بود.

سدوا که یک بت جدید میباشد از نظر باستانشناسی و شناخت مکتب هنری بامیان اهمیت خاصی را دارا میباشد.

این پارچه های بت سدوا از معبد شاهی که در بین مجسمه های صلصال و شهما قرار دارد کشف شده است.

XS
SM
MD
LG