لینک های دسترسی

Breaking News

رد یافته های گزارش شفافیت توسط مأمورین افغان


رد یافته های گزارش شفافیت توسط مأمورین افغان

حکومت افغانستان تحقیقات سازمان شفافیت را پیرامون فساد اداری در آن کشور نادرست خوانده، آن را رد مینماید.

محمد یاسین عثمانی، رییس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری در کابل گزارش سازمان شفافیت را غرض آمیز خوانده و تهیه کنندگان این گزارش را نهاد های معرفی نمود که خود سر و بدون کدام مدرک معتبر به تهیه این گزارش پرداخته اند.

به گفته وی این نهاد هیچ دفتر و یا نمایندگی در افغانستان ندارد و بر اساس گزارش های غلط بانک جهانی و انکشاف آسیایی افغانستان را در درجه دوم کشور های فاسد قرار داده است.

آقای یاسینی به صدای امریکا گفت "ما این گزارش ها را مطالعه و بررسی نموده و تهیه کنندگان این راپور ها را فرا خوانده و با آنها از نزدیک صحبت کردیم، آنها به اشتباهات خود قانع بودند و هیچ کدام را رد کرده نتوانستند."

مسوول این اداره گزارش های های دیگر بین المللی، مانند ملل متحده و غیره، را نیز غلط عنوان مینماید .

به باورعثمانی در صورتیکه مواد گزارش نادرست باشد، تهیه کنندگان آن باید مورد پیگیری قرار گیرند چون همیشه پیش از کنفرانس های مهم بین المللی پیرامون انکشاف افغانستان چنین آماری را ارایه میکنند تا افغانستان را ضعیف و یا هم بدنام جلوه دهند.

به گفته وی قرار است در هفته آینده یک کمیسیون شش نفری ایجاد گردد که متشکل از سه نماینده از کشور های مهم و سه نمایندۀ از افغانستان خواهد بود . وظیفه آن نهاد بررسی کارکرد سازمان های بین المللی و نحوۀ مصرف پول در افغانستان می باشد.

XS
SM
MD
LG