لینک های دسترسی

Breaking News

مقبل: 'افغانستان به کمک جهان در مبارزه با موادمخدر نیازدارد'


مقبل: 'افغانستان به کمک جهان در مبارزه با موادمخدر نیازدارد'

مقامات مبارزه با مواد مخدر افغانستان، پاکستان، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، موافقه نمودند تا در امر مجادله با مشکل مواد مخدر، باهم همکاری نموده و مسئولیت مشترک بردوش گیرند.

این توافق امروز(دوشنبه) طی نشستی زیرعنوان 'مسئولیت های مشترک در مشکلات مشترک' صورت گرفت.

نشست امروز در شهر کابل آغاز شده و قرار است فردا نیز ادامه یابد.

ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت کشورش به کمک کشورهای منطقه نیاز داشته و جهانیان نباید تنها افغانستان را در حصۀ مواد مخدر، مورد ملامتی قرار دهد

به گفتۀ آقای مقبل، تنها در طول سال روان حدود ٣٦۵ تـُن مواد مخدر تولید شده در افغانستان، از طریق ایران، پاکستان و یا روسیه به جهان صادر شده است.

وی به افتتاح مرکز مشترک هماهنگی ستراتیژیک نیز اشاره کرد.

در این نشست، ویکتور فترویچ ایوانوف، رئیس کنترول مواد مخدر روسیه، بر ستراتیژی جامعۀ جهانی در قسمت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرده و آن را غیر مؤثر خواند.

وی تقاضا کرد که مبارزه با مواد مخدر باید در وظایف آیساف شامل گردد و ملل متحد این مبارزه را به رسمیت بشناسد.

XS
SM
MD
LG