لینک های دسترسی

البوم عکس های دور دوم انتخابات افغانستان

البوم عکس های دور دوم انتخابات افغانستان
Show more

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
۱

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در زابل
۲

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در زابل

یک پولیس افغان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای می دهد
۳

یک پولیس افغان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای می دهد

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تخار
۴

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تخار

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG