لینک های دسترسی

تصاویر مقامات دور دوم انتخابات افغانستان

تصاویر مقامات افغان در دور دوم انتخابات
Show more

حامد کرزی با مراجعه به یکی از مراکز رای گیری کابل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داد
۱

حامد کرزی با مراجعه به یکی از مراکز رای گیری کابل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داد

حامد کرزی با مراجعه به یکی از مراکز رای گیری کابل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داد
۲

حامد کرزی با مراجعه به یکی از مراکز رای گیری کابل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داد

داکتر عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری با مراجعه به یکی از مراکز رای گیری کابل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داد
۳

داکتر عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری با مراجعه به یکی از مراکز رای گیری کابل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داد

عطا محمد نور والی بلخ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داد
۴

عطا محمد نور والی بلخ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داد

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG