لینک های دسترسی

Breaking News

فقدان کارمندان زن در مراکز ثبت نام رأی دهندگان


سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که این اداره در 45 والسوالی دور دست که ولایات جنوبی و ولایت پکتیکا را در بر می گیرد، نتوانسته است تا کارمندان زن را در مراکز ثبت نام رای دهی استخدام کنند.

نور محمد نور، می گوید نبود کارمند زن در مراکز ثبت نام بر میزان مشارکت زنان در انتخابات آینده تاثیرات منفی خواهد گذاشت بنابراین کمیسیون تلاش دارد تا با همکاری وزرات زنان افغان و جامعه مدنی این مشکل را در مناطق حل کنند.

آقای نور گفت که وزرات امور زنان تلاش دارند تا کارمندان زن را در این والسوالی ها برای ما در اختیار قرار دهند تا زمینه برای زنانی که می خواهند ثبت نام کننده مهیا شود و همچنان جامعه مدنی تلاش دارند تا زنان با سواد را جستجو کرده تا ما آنان را در مراکز ثبت نام استخدام کنیم. امیدواریم تا پنجم ماه اسد این مشکل حل شود.

اما قدریه ابراهیم یزدان پرست، کمیشنر کمسیون مستقل حقوق بشر در بخش زنان می گوید که حضور زنان در مجموع در روند دریافت کارت های رای گیری کمرنگ بوده است و برعلاوه نا امنی، سطح آگاهی دهی ضعیف، باختن اعتماد زنان در نهاد های انتخابی در دوران کار، وضعیت مبهم انتخابات و حضور کاندیدان انتخاباتی با برنامه های مشخص در صحنه انتخابات از جمله دلایلی است که زنان علاقمندی اندکی را در این روند ابراز می دارند.

خانم یزدان پرست علاوه کرد در افغانستان سنتی، عدم حضور کارمندان زن در مراکز ثبت نام منجر به رای نیابتی زنان خواهد شد.

خانم یزدان پرست گفت: "چون در مناطق دور دست هیچ مردی نمی خواهد که خانم خود را به جای بفرستد که توزیع کننده کارت مرد باشد و در آنجا کارمند زن نباشد و و از این رو گرفتن کارت به صورت نیابتی صورت خواهد گرفت و رای دادن هم نیابتی خواهد بود."

بر اساس آمار ارایه شده کمسیون مستقل انتخابات، پروسه اول ثبت نام رای دهندگان که در پنجم جوزا در 41 مرکز آغاز شد، در 34 ولایت افغانستان به خوبی پیش رفته است، در حدود 115 هزار نفر کارت های جدید ثبت نام رای دهی اخذ کردند که از این جمله در حدود 27 هزار آن زنان بوده است.

اما آقای نور می گوید اشتراک زنان در مرحله دوم اخذ کارت رای گیری به سبب سهولت ها وفرصت های تازه ، بیشتر خواهد شد.

آقای نور گفت: "در حال حاظر مراکز در شهر ها بیشتر متمرکز شده است اما این بار در والسوالی ها و ناحیه های که مردم زندگی می کنند ، یک مرکز ایجاد می شود تا مردم با سهولت رفته و کارت خود را اخذ کنند. تلاش های در زمینه سهولت دادن به زنان جریان دارد. ما یک محل جداگانه که همه کارمندان آن زن باشد، برای زنان ایجاد می کنیم."

گرچه قانون شرح وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات که جدیدا توسط رئیس جمهور کرزی توشیح شد اما نظر به گفته های مفسرین و نهادهای جامعه مدنی، مکانیزم های تطبیقی ضعیف نتوانسته در تطبیق قانون کارا باشد.

میر احمد جوینده، تحلیلگر سیاسی با توجه به نگرانی های زنان از آینده شان بعد از سال 2014 می گوید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایت در این انتخاباتی باید کارهایی را روی دست گیرند که مردم به خصوص زنان با خاطر راحت در این پروسه اشتراک کنند و در غیر آن رای زنان می تواند فضا را برای تقلب گسترده در انتخابات فراهم کند.

آقای جوینده گفت: "عدم مودیت کارمندان زن در محلات رای گیری در واقعیت زمینه ساز تقلب گسترده انتخاباتی می شود زیرا به نام یک زن، هزاران کارت به صندوق های رای انداخته خواهد شد که برگزاری انتخابات شفافیت ناقص خواهد ساخت."

نا امنی ها ، موجودیت فرهنگ سنت گرا، وضعیت نا معلوم انتخابات و مشی نامعلوم انتخاباتی نامزدان از چالش های مهم در برابر اشتراک زنان در این انتخابات دانسته می شود اما اگر تلاش ها ادامه یابد، زنان می توانند تغیراتی بزرگ را به بار آورند.
XS
SM
MD
LG