لینک های دسترسی

Breaking News

امنیت ما و معاونین مان تامین شود - نامزدان ریاست جمهوری


کمیسیون مستقل انتخابات یک روز قبل از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری نشست رو در روی این نامزدان را با نهادهای امنیتی دایر کرد.

هدف از تدویر این نشست درمیان گذاشتن نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری درمورد امنیت انتخابات با نهادهای امنیتی و اطمینان دادن به نامزدها از سوی نهادهای امنیتی در زمان مبارزات انتخاباتی شان بود.

در این نشست که نامزدان ریاست جمهوری ومقام های وزارت داخله ونهاد های امنیتی کشور اشتراک نموده بودند، نامزدان ریاست جمهوری از نهاد های امنیتی خواستند تا امنیت آنها و معاونین شان و دفاترشان در جریان انتخابات تامین و به امنیت مراکز رای دهی و مردم در روز انتخابات توجه جدی صورت گیرد.

محمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست گفت که درجلسه ای که هفته گذشته این کمیسیون با نامزدان ریاست جمهوری داشت آنها از بابت امنیت خود و معاونین شان مراکز رای دهی ومردم ومراکز که به دلیل ناامنی مسدود می مانند، ابراز نگرانی کردند.

آقای نورستانی گفت که به همین منظور فیصله شد تا نامزدان ریاست جمهوری ونهادهای امنیتی با هم نشست رو دررو داشته باشند تا آنها این نگرانی های شان را با این نهاد ها در میان بگذارند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست از نامزدان خواست تا آنها اگر مشوره ها وپیشنهاداتی به این کمیسیون دارند با کمیسیون درمیان بگذارند تا آن را در برنامه های این کمیسیون شامل سازند.

یکی از نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری مسدود بودن414 مرکز رای دهی درنقاط مختلف کشور است واین نامزدان می گویند که ممکن شماری مردم از سهم گرفتن درپروسه رای دهی باز مانند.

اطمینان از تامین امنیت

کمیسیون مستقل انتخابات فهرست 6845 مرکز رای دهی را به نهاد های امنیتی فرستاده بود اما این نهاد در آخرین گزارش شان به کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که آنها می تواند که امنیت 6431 مرکز رای دهی را می گیرند واما تلاش می کنند که تا روز انتخابات امنیت 414 مرکز دیگر را نیز تامین نمایند.

محمد عمر داودزی وزیر امور داخله دراین نشست گفت "ما تلاش می کنیم تا زمان برگزاری انتخابات امنیت شماری دیگری از مراکزی مسدود شده نیز گرفته شود ما چنین طرحی را داریم که می خواهیم عملی شود و شماری دیگری از مراکز هم باز گردد."

وی در مورد اینکه ممکن کاندیدان ریاست جمهوری در زمان مبارزات انتخاباتی شان با تهدیدات امنیتی روبرو شوند، گفت که با تهدیدات امنیتی نه تنها نامزدان ریاست جمهوری روبرو است بلکه از چندین سال به این سو مردم افغانستان، اعضای حکومت و اعضای شورای ملی نیز با آن روبرو است.

اما وی گفت "ما تدابیری جدی را روی دست داریم و تلاش می کنیم که با همکاری نامزدان ومردم خود جلو همچو واقعات را بگیریم وامیدوارهستیم که همچو واقعات رخ ندهد."

ضیاالحق امرخیل، رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که دراین جلسه از نامزدان ریاست جمهوری خواسته شد تا در اوراق تبلیغاتی شان پیام های روشن ودرست داشته باشند و از آن طریق رای مردم را برای خود بگیرند و به موضوعاتی قومی وسمتی دامن نزنند ودر جریان مبارزات انتخاباتی شان به مردم مشکلات ایجاد نکنند.

به گفته وی در جلسه از نامزدان خواسته شد تا به لوایح و طرزالعمل های این کمیسیون و قانون انتخابات احترام بگذارند.

این سومین نشستی است که کمیسیون مستقل انتخابات با 11 نامزد ریاست جمهوری قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی شان داشته است.

اگرچه وزارت داخله درا واخرهفته گذشته اعلام نمود که برای هرنامزد ریاست جمهوری سه موتر زرهی، سه موتر هایلکس و 35 محافظ می دهد و هم چنان امنیت کاندیدان در زمان برگزاری برنامه های شان گرفته می شود اما دیده شود که تا چه حد این نهاد توان امنیت مبارزات انتخاباتی نامزدان را خواهند داشت.

روند مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری فردا آغاز میشود وبرای دوماه ادامه مییابد ودراین مدت نامزدان برای بدست آوردن رای مردم تلاش میکنند وبرنامه های شانرا به آنها توضیح میدهند.

نامزدان ریاست جمهوری مطابق به طرزالعمل های کمیسون مستقل انتخابات وقانون انتخابات درجریان مبازرات انتخاباتی شان باید ده میلیون افغانی مصرف نمایند و در مورد مصارف شان به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دهند.
XS
SM
MD
LG