لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس دو روزۀ انرژی افغانستان در دوبی برگزار می‌گردد


 کنفرانس دو روزه برای جلب سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی افغانستان به روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر دوبی برگزار میگردد.
کنفرانس دو روزه برای جلب سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی افغانستان به روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر دوبی برگزار میگردد.

وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید که به هدف جلب سرمایه‌گذاری‌های سکتور خصوصی داخلی و خارجی، کنفرانس دو روزۀ را به روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر دوبی امارات متحدۀ عربی برگزار می‌کند.

امان‌الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان به صدای امریکا می‌گوید، پلان خودکفایی انرژی - که هفتۀ گذشته از سوی شورای عالی اقتصادی تأیید گردید - و پلان شبکۀ ملی افغانستان در این کنفرانس تشریح می‌گردد.

به گفتۀ آقای غالب، سپس پروژه‌های دولتی افغانستان رسماً به سکتور خصوصی اعلام می‌گردد تا آنها تشویق شوند بالای پروژه‌های انرژی سرمایه‌گذاری کنند.

معین وزارت انرژی و آب افغانستان می‌افزاید "ما پروژه‌هایی داریم که سرمایه‌گذار خودش بیاید سرمایه‌گذاری کند، ما برق را به عوض همسایه‌ها از منابع تولید خود، آز اینها می‌خریم در پانزده یا بیست سال".

بخش دیگر پروژه‌های برق افغانستان، متمرکز بر تولید برق بادی، آفتابی و آبی است. به گفتۀ مقامات وزارت انرژی و آب، در این بخش دولت افغانستان در کنفرانس دوبی از کمپنی‌های بزرگ تقاضا می‌کند تا به افغانستان بیایند و یکجا با شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند.

از سوی دیگر دولت افغانستان تعهدی که به کنفرانس بروکسل دارد، سهیم‌شدن سکتور خصوصی در پروژه‌های دولتی و رشد این سکتور است تا در آینده خودکفا شوند.

وزارت انرژی و آب افغانستان، هدف دیگری که در کنفرانس دوبی دنبال می‌کند، نقش دادن به سکتور خصوصی در تولید انرژی برق این کشور است. به گفتۀ مقات وزارت انرژی و آب در اجلاس دوبی، برنامه‌های افغانستان در بخش انرژی برای سکتور خصوصی شریک ساخته می‌شود و از آنها نظر خواهی صورت می‌گیرد.

امان‌الله غالب معین انرژی این وزارت می‌گوید "ما خواستیم که گپ‌های آنها را بشنویم که چی می‌خواهند از ما، چه توقع دارند که بخواهند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و از نظر آنها چی چالش‌ها است که کمپنی‌های بزرگ نمی‌آیند مثل زیمنس و اِبی‌بی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند".

کنفرانس دو روزه در دوبی با همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدهامریکا USAID برگزار می‌گردد که به گفتۀ وزارت انرژی و آب افغانستان، در کنار آن برعلاوۀ ۲۴۰ نماینده از مؤسسات و دونرهای مختلف، بانک انکشاف آسیایی نیز حضور خواهد داشت.

در کنفرانس دوبی برعلاوۀ وزارت انرژی و آب، وزارت‌های مالیه و داخله نیز حضور دارند تا وزارت مالیه پروژ‌ه‌ها را از زاویۀ اقتصادی به سکتور خصوصی ارائه کند و وزارت داخله از نگاه امنیتی پلان‌های تأمین امنیت پروژه‌ها را تشریح کند.

نمایندگان وزارت‌های تجارت و انکشاف دهات، شرکت برشنا، ادارۀ اراضی و بانک مرکزی افغانستان نیز شامل اعضای کنفرانس استند.

وزارت انرژی و آب افغانستان کنفرانس دوبی را یک گام بزرگ به سوی خودکفایی این کشور در عرصۀ انرژی می‌خواند و آن را در اقتصاد افغانستان با اهمیت می‌داند.

افغانستان از جمله کشورهای منطقه است که دارای منابع انرژی برق فراوان است؛ ولی در حال حاضر از ۱۴۰۰ میگاوات برق موجود، فقط ۳۱۰ میگاوات آن در داخل این کشور تولید می‌شود و متباقی آن متکی به برق وارداتی ایران و کشورهای آسیای میانه است.

XS
SM
MD
LG