لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ها از بابت وضعیت پناهجویان در جزیرۀ خیوس


در میان پناهجویان گیرمانده در جزیرۀ خیوس، افغانها و سوری ها بیشتر اند.

یک هفته پس از درگیری میان یونانی ها و پناهجویان در جزیره خیوس، هراس گسترده وجود دارد که این نوع درگیری ها به احتمال بسیار قوی بار دیگر اتفاق بافتد.

بیش از یک هفته قبل، از فراز دیوار های یک قلعه باستانی، سنگ های بزرگ و به گفتۀ برخی ها، بمب های آتش زا پرتاب شد.

با وجود آن که در آن کمپ موسوم به سودا، حدود ۸۰۰ تن زیست دارد، پناهجویان در آن کمپ خوش شانس بوده اند که هیچ یکی شان در جریان آن تنش جان نباخت.

با این حال، برخی ها مانند باربرا کولزی از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هنوز هم هراس دارند که همچو رویداد میتواند دوباره رخ دهد. شماری از آنها، چند روزیست که در خارج از کمپ زندگی میکنند.

در مورد رویداد هایی که باعث برخورد ها و تنش ها گردید، دیدگاه های متفاوت وجود دارد. اما در جزیرۀ خیوس مسایلی هنوز هم باقی مانده که میتواند باعث تنش های بیشتر شود.

خیوس جزیره ایست که پس از توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا، برای جلوگیری از جریان پناهجویان به اروپا، به یک محل موثر نگهداشت پناهجویان مبدل شده است.

برخی در این جزیره در حالی برای بیش شش ماه باقی مانده اند که در مورد دادن پناهندگی به آنان یا ترک آن جزیزه معلوماتی اندکی وجود دارد. این امر در برخی از کمپ ها باعث تنش ها نیز شده است.

در میان کسانی که در حال انتظار به سر میبرند، محمد الجاسم، یک پناهندۀ سوری بوده که در اواخر ماه مارچ وارد آن جزیره شده است.

او میگوید که پناهجویان گیرمانده در خیوس، افسرده اند زیرا "شما هیچ کاری انجام داده نمیتوانید. نه از این کمپ به دیگری، نه به آتن و نه به اروپا رفته میتوانید، هیچ کاری کرده نمیتوانید."

تنها مهاجرین نیستند که از تلاش های اتحادیه اروپا برای متوقف کردن جریان پناهجویان متأثر شده اند. با پذیرایی از پناهجویانی که از ترکیه به سواحل آن کشور میرسند، شهروندان یونان به دلیل رکود صنعت مهم سیاحت در جزایر آن کشور و افزایش جرایم کوچک به ستوه آمده اند.

مقامات محلی مانند معاون شاروال شهر، حکومت یونان را به خاطر رد ایجاد یک کمپ جدید به منظور کاهش فشار مقصر میدانند.

در راه بازگشت به کمپ سودا، شب فرا میرسد. و با تاریک شدن هوا، هراس از خشونت تازه ای که ممکن است شب به ارمغان آورد، بیشتر میشود.

XS
SM
MD
LG