لینک های دسترسی

Breaking News

حکایات عودت کنندگان افغان از رویۀ خشن مأمورین ایران


مقام های ایرانی، با مسدود ساختن مرز اسلام قلعه هرات به روی مهاجرین افغان، با گرفتن پول بیشتر آنها را از مرز میلک نیمروز به افغانستان اخراج میکنند. شماری از مهاجرین رد مرز شده می گویند حکومت ایران بابت اخراج هر فرد افغان از مرز میلک ولایت نیمروز بیش از یک میلیون تومان اخذ میکند، در حالی که مصرف آنان از طریق مرز اسلام قلعه هرات کمتر از ۱۰۰ هزار تومان می شود.

فرهاد کودک ۱۲ سالۀ افغان، که به تازه گی از سوی نظامیان ایرانی از این کشور اخراج شده، حالا در کمپ مهاجرین انصار در هرات زندگی می کند.

او در ایران دچار حادثۀ ترافیکی شده و در کنار این که یک پایش فلج شده، اکنون از طریق این لولۀ پلاستیکی تنفس می کند و تحت درمان است.

مادر فرهاد می گوید نظامیان ایرانی کودک بی سرپرست اش را در همین وضعیت لت و کوب کرده و با دشواری های زیاد از طریق مرز میلک ولایت نیمروز، به افغانستان اخراج کرده اند.

طاهرشاه یکی دیگر از مهاجرین افغان است که با خانواده اش به اجبار از مرز میلک ولایت نیمروز از سوی نظامیان ایرانی اخراج شده است.

او می گوید روند اخراج از طریق مرز میلک هفته ها طول می کشد و نظامیان ایرانی به بهانه های مختلف مهاجرین افغان را لت و کوب کرده و از آنان پول اخذ میکنند.

مهاجرین افغان پس از طی کردن هفت اردوگاه در خاک ایران به مرز میلک ولایت نیمروز می رسند که در هر اردوگاه روزها انتظار میکشند.

تصاویری که توسط مهاجرین افغان در اردوگاه های ایران گرفته شده ، نشان دهنده وضعیت رقت بار این افراد است.

مسوولان ریاست مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هرات نیز می گویند هزینه اخراج هر مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه هرات کمتر از ۷۰ هزار تومان است در حالیکه این روند از طریق مرز ولایت نیمروز، بیش از یک میلیون تومان می شود.

رئیس این اداره در هرات می گوید مهاجرینی که پول نقد در اختیار ندارند نیز برای ماه ها در اردوگاه های کشور ایران نگاه داشته می شوند تا اقارب شان پول بپردازند.

بر اساس آمار اداره مهاجرین ولایت هرات روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ مهاجر افغان به اجبار از کشور ایران اخراج می شوند.

این مهاجرین علاوه بر پرداخت پول هنگفت، مجبور استند تا مسیری نا امن و خطرناک را از ولایت نیمروز تا سایر ولایات افغانستان که زادگاه شان است را نیز بپیمایند.

خواستیم تا در این مورد نظر مقام های ایرانی در ولایت هرات را نیز با خود داشته باشیم اما با وجود تماس های مکرر از پاسخدهی سر باز زدند.

عودت کنندگان از ایران، به گونۀ مخفی با خود برخی ویدیو هایی از کمپ مهاجرین در آنکشور را به افغانستان آورده اند که شما میتوانید آن را در خلال گزارش ذیل تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG