لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی حکومت از طرح تحکیم امنیت در شهر کابل


وزارت داخلۀ افغانستان میگوید که در طرح تازۀ امنیتی، بخش های آسیب پذیر شناسایی شده اند و با عملی شدن این طرح، امنیت شهر کابل بهتر خواهد شد.

طرح تازۀ امنیتی شهر کابل، از سوی هر سه نهاد امنیتی افغانستان عملی خواهد شد. به گفتۀ وزارت داخله، این طرح هفت اولویت استراتیژیک دارد و در ۵۲ مورد عملی میگردد. رئیس جمهور غنی نیز با این طرح، در أصول، توافق کرده است.

طرح تازه امنیتی، برای شهری که در هفته های پسین شاهد رویداد های خونین بود، چگونگی تامین امنیت پایتخت أفغانستان را بازتاب میدهد که اکنون برای مقام های این کشور بی پیشینه جدی شده است .

در این طرح، که در سه مرحله از سوی نیروهای امنیتی افغانستان عملی خواهد شد، بیشتر روی آوردن اصلاحات و بلند بردن ظرفیت مسایل استخباراتی تاکید شده است.

برداشتن گام های عملی و معرفی افراد شایسته در پست های امنیتی أفغانستان، از مسایلی است که به باور برخی ها می تواند در تامین امنیت اثرگذار باشد.

با افزایش وقوع حملات و ناامنی ها در کابل، نگرانی باشندگان این شهرهم بیشتر شده است.

پس از وقوع حمله در نزدیکی چهارراهی صدارت شهر کابل، که در آن ۱۰۳ تن جان باختند و بیش از ۲۵۰ تن زخمی شدند، انتقاد ها بر حکومت از بابت نحوۀ تحکیم امنیت در پایتخت، اوج گرفت.

متعاقب آن حمله، ویس برمک، وزیر داخله و محمد معصوم ستانکزی، رئیس امنیت ملی أفغانستان به پاکستان سفر کردند و با صدراعظم، رئیس استخبارات، وزیر داخله و شماری از دیگر مقام های آن کشور دیدار داشتند.

آقای ستانکزی پس از برگشت به کابل، گفت که فهرست برخی افراد در کتگوری‌های مختلف، اسناد و شواهد در مورد مراکز آموزشی تروریستان در خاک پاکستان به مقام‌های آن کشور سپرده شد.

XS
SM
MD
LG