لینک های دسترسی

اظهارات کرزی در مورد حضور نظامی امریکا در افغانستان


اظهارات کرزی در مورد حضور نظامی امریکا در افغانستان

یک روزنامۀ عمدۀ امریکایی گزارش میدهد که رییس جمهور افغانستان میخواهد ایالات متحده پدیداری و شدت عملیات نظامی را در داخل افغانستان کاهش دهد.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان در مصاحبۀ منتشرۀ روز یکشنبه در واشنگتن پُست گفته است که از ایالات متحده میخواهد تا عملیات شبهنگام را کاهش دهد که به گفتۀ وی افغانها را خشمگین ساخته و ممکن باعث پیوستن آنها با شورش طالبان شود. این روزنامه گزارش میدهد که رییس جمهور افغانستان تلاش دارد صلاحیت رد عملیات شبهنگام را پیدا نماید.

رییس جمهور افغانستان به روزنامه گفته است که اکنون زمان کاهش مداخله در امور زندگی روزانۀ افغان ها فرا رسیده است. او گفته است که افغان ها از حضور عساکر امریکایی و عراده جات زره دار آنها در جاده های افغانستان به سر آمده اند.

ولی ریچارد هولبروک، فرستادۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید برای محافظت مردم افغانستان و حکومت آقای کرزی از چنگ شورشیان عملیات شدید نیاز میباشد.

ولی در اوضاع فعلی از عملیات نظامی که آقای کرزی نگران میباشد، برای محافظت مردم و حکومت خودش ضروری است. و میزان عملیات باید به شکل دوامدار مورد غور و سنجش قرار گیرد.

رییس جمهور افغانستان میگوید عساکر افغان آماده اند تا مسئوولیت بیشتر امنیتی را به عهده گیرند.

آقای کرزی به واشنگتن پُست گفته است که امیدوار است بیانات صاف و سادۀ وی روابط از قبل خدشه دار شدۀ افغانستان و امریکا را بهبود بخشد.

آقای هولبروک میگوید روند خروج عساکر امریکایی و ناتو در افغانستان تا ختم سال 2014 تکمیل خواهد شد، ولی واگذاری مسئوولیت امنیتی به قوای افغان در اواسط سال آینده آغاز میگردد.

XS
SM
MD
LG