لینک های دسترسی

دیدار حامد کرزی با کمیته نظارت بر ارزیابی


دیدار حامد کرزی با کمیته نظارت بر ارزیابی

حامد کرزی ریس جمهور افغانستان با اعضای کمیتۀ نظارت بر ارزیابی دیدار نمود. وظیفۀ این کمیته نظارت بر فساد اداری در پروژه هایی میباشد که از طرف جامعۀ جهانی تمویل گردیده است.

رئیس جمهور افغانستان گفت که این کمیته همچنان مسوول انکشاف معیارهای شفاف و عینی در مبارزه علیه فساد میباشد.

آقای کرزی به اعضای این کمیته یادآوری نمود که وظیفۀ آنان همچنان ارزیابی کمک های جامعۀ جهانی به افغانستان و ایجاد شفافیت در این زمینه می باشد.

وی از اعضای این کمیته تقاضا کرد که با اداره های دیگر مربوط به مبارزه علیه فساد، به شمول دفتر عالی نظارت، از نزدیک همکاری کنند.

XS
SM
MD
LG