لینک های دسترسی

Breaking News

دیدار حامد کرزی با کمیته نظارت بر ارزیابی


دیدار حامد کرزی با کمیته نظارت بر ارزیابی

حامد کرزی ریس جمهور افغانستان با اعضای کمیتۀ نظارت بر ارزیابی دیدار نمود. وظیفۀ این کمیته نظارت بر فساد اداری در پروژه هایی میباشد که از طرف جامعۀ جهانی تمویل گردیده است.

رئیس جمهور افغانستان گفت که این کمیته همچنان مسوول انکشاف معیارهای شفاف و عینی در مبارزه علیه فساد میباشد.

آقای کرزی به اعضای این کمیته یادآوری نمود که وظیفۀ آنان همچنان ارزیابی کمک های جامعۀ جهانی به افغانستان و ایجاد شفافیت در این زمینه می باشد.

وی از اعضای این کمیته تقاضا کرد که با اداره های دیگر مربوط به مبارزه علیه فساد، به شمول دفتر عالی نظارت، از نزدیک همکاری کنند.

XS
SM
MD
LG