لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزی فرمان رهایی بیست کودک حملات انتحاری را صادر کرد


حامد کرزی فرمان رهایی بیست کودک حملات انتحاری را صادر کرد

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، دستور رهایی بیست طفلی را صادر نمود که برای حملات انتحاری تربیه شده بودند و حال در توقیف حکومت افغان بسر میبردند.

این اطفال زیر سن هژده سال قرار دارند و به قصد حملۀ انتحاری از سوی هراس افگنان به افغانستان فرستاده شده بودند که پیش از انجام حمله انتحاری، در ساحات مختلف، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر گردیدند.

یکی از این اطفال میگوید که آنان با چال و نیرنگ و با تزریق پیچکاری، مجبور به این کار شده بودند.

درهمین حال، رئیس جمهور کرزی، در بارۀ فریب دادن این اطفال از سوی تندروان، اظهار تأسف نموده، دستور داد تا آنها به خانواده های شان تسلیم شوند.

در این نشست که شماری از مقام ها و عالمان دین نیز شرکت داشتند، چنین کار هراس افگنان را خلاف اسلام دانستند و از این اطفال خواستند تا دیگر فریب هراس افگنان را نخوردند و در آبادی کشورشان سهیم شوند.

XS
SM
MD
LG