لینک های دسترسی

Breaking News

نمایشگاه عکس- وضع دشوار پناهجویان افغان به روایت تصویر


وزارت أمور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، نمایشگاه سه روزه ای را در کابل برگزار کرده که در آن عکس های پناهجویان أفغان در اروپا به نمایش گذاشته شده است.

این عکس ها، از سوی جویلوان، یک عکاس خارجی گرفته شده و این عکاس خواسته تا صحنه هایی از زندگی و سفر پر خم و پیچ پناهجویان در کشور های اروپایی را به تصویر بکشاند. به طور کلی، این نمایشگاه بیان کنندۀ وضعیت دشوار پناهجویان أفغان در غرب است.

در محفل گشایش این نمایشگاه، برخی از پناهجویان برگشته به وطن نیز خاطرات خود را با حاضرین شریک ساختند و از صحنه های طاقت فرسای سفر شان به اروپا حکایت کردند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که نسبت به سال های پیش، در سال ۲۰۱۷ میلادی مهاجرت های غیر قانونی و برگشت دوباره به افغانستان کاهش یافته است .

آمار نشان میدهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی ـ ۲۵۰۰۰۰ شهروند أفغانستان، در سال ۲۰۱۶ ـ ۶۰۰۰۰ و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۰۰۰۰ افغان در کشور های اروپایی در خواست پناهندگی داده اند .

اما آمار برگشت کنندگان به افغانستان متفاوت است. در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ۴۷۰۰۰۰ پناهجو دوباره به افغانستان برگشت کرده اند، در سال ۲۰۱۶ میلادی یک ملیون، و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۴۳۰۰۰۰ پناهجو دوباره به افغانستان عودت کرده اند.

اما بیشتر این پناهجویان از کشور های ایران و پاکستان بوده اند و تعداد برگشت کنندگان از کشور های اروپایی به صد ها تن هم نمی رسد‪.

XS
SM
MD
LG