لینک های دسترسی

Breaking News

پرداخت معاشات حکومتی افغانستان از طریق تلیفون موبایل


وزارت مخابرات افغانستان به همکاری ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی برنامۀ پرداخت معاشات کارمندان حکومت را از طریق تلیفون های موبایل گسترش می دهد.

مقام های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گویند که با همکاری اداره بین المللی ایالات متحده برای انکشاف بین المللی در صدد توسعه عرضه خدمات انتقال پول از طریق موبایل در سراسر افغانستان هستند.

اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و حکومت افغانستان با شرکت نمایندگان برخی شرکت های مخابراتی به منظور بررسی چگونگی عرضه خدمات انتقال پول از طریق موبایل و بلند بردن سطح آگاهی کارمندان ادارات مختلف در این زمینه سیمیناری را در کابل راه اندازی کردند.

مقام های افغان می گویند که قرار است از خدمات انتقال پول از طریق موبایل برای انتقال معاش معلمین، نیروهای پولیس و دیگر کارمندان دولتی به ویژه در مناطق دور دست و روستایی استفاده صورت گیرد.

امیرزی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گوید که در حال حاضر حدود 15 هزار تن از نیروهای پولیس افغانستان معاش ماهوار خود را از این طریق دریافت می کنند و تلاش ها برای توسعه این خدمات در سراسر فغانستان جریان دارد.

آقای سنگین اضافه می کند که تادیۀ معاشات در مناطق شهری به دلیل موجودیت بانک ها کار دشواری نیست، اما معاشات کارمندان حکومت در مناطق روستایی به دلیل کمبود یا نبود خدمات بانکی به وقت معین توزیع نمی شود که با تطبیق این برنامه می توان به این مشکل رسیدگی کرد.

وزیر مخابرات افغانستان گفت که خدمات انتقال پول از طریق موبایل به گونۀ سریع، قابل دسترس و شفاف انجام می شود.

خدمات انتقال پول از طریق موبایل با کمک پنج میلیون دالر و همکاری تخنیکی اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی راه اندازی شده است.

چالش های موجود
هیلدا اریلانو، مسوول هماهنگی امور انکشافی و اقتصادی سفارت ایالات متحده امریکا در کابل گفت که خدمات انتقال پول در کشور های مختلف مروج بوده که با موفقیت هایی نیز به همراه بوده است.

او می گوید که تطبیق این پروژه در افغانستان با چالش هایی نیز به همراه خواهد بود که در این راستا به همکاری نهاد های مختلف دولتی، سکتور خصوصی و تمویل کنندگان خارجی نیاز است.

خانم اریلانو میگوید تا اخیر سال ۲۰۱۳ صد ها هزار افغان از خدمات انتقال پول توسط موبایل استفاده خواهند کرد.

بر اساس آمار وزارت مخابرات، اکنون حدود 60 در صد مردم افغانستان از خدمات تلیفون موبایل استفاده می کنند و ۸۳ در صد مردم در ساحاتی زندگی می کنند که تحت پوشش خدمات تلیفون موبایل قرار دارد.

پیش از این شرکت برشنا در همکاری با شرکت مخابراتی اتصالات یکی از شرکت های خصوصی مخابراتی در افغانستان، تحویلی محصول مصرف برق را از طریق خدمات موبایل آغاز کرده بود.
XS
SM
MD
LG