لینک های دسترسی

Breaking News

مخدرات و افغانستان

مواد مخدر زندگی آرام و مرفه هر شهروند افغانستان را تهدید میکند که باید همه در راستای جلوگیری از اعتیاد بر مواد مخدر با یکدیگر همکار باشند. با ازدیاد در آمار معتادین و تولید مواد مخدر، این معضله زندگی همه شهروندان بخصوص جوانان و نوجوانان را با تهدید جدی مواجه ساخته است. در این جا شما عکس های مختلف را در مورد مخدرات و افغانستان مشاهده کرده میتوانید.

ادامۀ مطلب

XS
SM
MD
LG