لینک های دسترسی

Breaking News

آموزگاران مکاتب در بلخ، در مورد اضرار مواد مخدر آگاهی می دهند


ریاست مبارزه با موادمخدر در ولایت بلخ می‌گوید که از آموزگاران مکاتب بجای عالمان دین، در امر آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر بهره می‌گیرند.

عبدالرحیم رحمان‌اوغلی رئیس اداره مبارزه باموادمخدر بلخ به صدای امریکا گفت پیش ازاین پروسه آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر به همکاری عالمان دین در ولسوالی‌های این ولایت، به پیش می‌رفت.

"فعلا ما زیادتر در بخش استادان معلمین مکاتب که انها زیادتر تعلیم و تربیه که برای اولاد وطن انجام میدهند صحبت ها و سخنرانی های از آنها نقش بسزای خود را دارند ازطریق آز آنها ما اگاهی اضرار مواد مخدر را انجام میدهیم"

مولوی سبحان یکی از عالمان دینی در بلخ به صدای امریکا گفت، پیش ازاین درمقابل معاش در مورد اضرار مواد مخدر آگاهی دهی می‌کردند تا از کشت و قاچاق مواد مخدر نیز جلوگیری شود اما امسال این برنامه متوقف شده است.

"ما پیش ازاین معاش داشتیم و درمقابل بخاطر اضرار مواد مخدر درنمازهای جمعه در مساجد تبلیغ میکردیم اما امسال هیچی نیست "

اداره مبارزه با موادمخدر بلخ می‌گوید که به دلیل نبود برنامه و بودجه آموزگاران مکاتب جای‌گزین علمان دینی در ولسوالی‌ها شده اند.

عبدالرحیم رحمان‌اوغلی رئیس اداره مبارزه باموادمخدر بلخ به صدای امریکا گفت که حمایت کنندگان بین‌المللی برای استخدام عالمان‌دینی بودجه اختصاص نداده اند.

"سال گذشته ما کاملا دراین بخش پروگرام های اگاهی عامه داشتیم در ولسوالی ها وامسال هم داریم اما همان برنامه های که گفتین علما را استخدام نکردین این را دونر های خارجی خصوصا دونر های که درامر مبارزه با مواد مخدر کمک میکردند ما هماهنگی میکردیم معاش شان از طریق انها تمویل میشد متاسفانه امسال آنها هم دراین بخش کدام برنامه ای ندارند وقتی که برنامه نداشته باشند بودجه نمیدهند"

به باور مسوولین اداره مبارزه با مواد مخدر بلخ تروریستان بین‌المللی در کنار تشویق دهاقین و مردم به کشت و قاچاق مواد مخدر آنان را تهدید نیز می کنند.

بربنیاد معلومات اداره مبارزه با موادمخدر بلخ، امسال در دو ولسوالی این ولایت کوکنار کشت شده بود.

XS
SM
MD
LG